torstai 12. kesäkuuta 2014

Suur Sualistaja

Jonniisortin enerkijapiikki on vieläe piällä. Tullii sittä vähä pitempi piikki.
Ja pakko sannoo että ruokapa se vuan maestuu. Melekee se ja sama mittee laataselle pannaa. Kaek männöö eekä piisookkaa. Paetsi ee mäne liuvotusnappulat. Niitä en ies haestele. Mulle riitti sitä lajija. Vaekkee oes kitteet liuvenneetkaa. Tiistaena kaet ne sennii kahtoo. Ja sen uamun minä jo arvoon. Sehä männöö näen:

Herättään liijja myöhää. Kyiti oottaa pihassa. Äet ee oo kerinnä juuvva sitä kahta tuoppija kahvija. Ja on uamuärree. Se jälistää minuva pihalla kaahan kansa. Että suap lirraaksen taltee. Ja sittä ku on sen suanna ni minä polokasen takasella siihe kaahaa. Ja uusiks män. Ja käpsän pesuva tiijossa. Kiire tulloo. Ku pittää jootuva liäkärrii. Sittä ku se lirraas on viimennii kaahassa ni se puottaa sen kaahan muahan. Ja tuassiisa homma uusiks.
Näen käv liäkärreessulla männä kesänä. Ja ku sama immeenen on kaahavvarressa nyttii ni lopputuleman tietää.
Vuan minäpä se olinnii nohevana tänäpäevänä. Ku laakkasin piätönnä nuihe lintuin jälessä. Sualistapa tul.
Räklän kehvel härnäs siinä kuono eissä. Ja lähti lentoo ku ärähin sille. Se pöljä käv vuan mutkan koevu oksalla ja eeku muaha tulossa takasi. Sillompa iski Iivari. Saen mokomata pyrstösulista kiini. Se piästi hirveen ränkäsyn. Ja sittä vasta äet huomas mittee tapahtuu. Se huutammaa mulle että irti irti! No tietennii minä piästi irti ku kerta käskettää. Ja räklähä paenel livohkaa.

Kyllä harmitti minuva. Ee jiännä ku hööhenijä vuan haesteltavaks. Ja torut kaapampiälle äetiltä. Vaekka luulis ettoes kehuttu. Ku sualista saen. Ku kerta oon riistaviettine mehtäkoera. Vielä mitä. Vuan mitäpä se tuohii riistavietistä älyvvää. Itellää ee mittää viettijä. Paetsi se vajellusvietti. Jiäkuapille. Loppupäevän motkatti mulle ettee sua lintuja jälistee. Ehämminä jälistännäkää. Iha ite se lenti siihe. Melekee suuhu asti.

Kuva0259-normal.jpg

Siinä sitä sittä sae ihmetellä. Iivari Määräkoeran ensmäene sualis. Kasa hööhenijä.
Vähä sama ku joku hirvimetällä ampus hirven. Ja mänis sittä sualistaan kahtommaa. Ja sielä oes vuan hirvennahka. Taekka hirvee kasa karvoo. Ja hirvi ite oes männä mänöjjää. Kylläpä oes Suuren Sualistajan (n)olo.
Koetti se äet sittä selittee iha nätisti ettee lintuja sua ottoo kiini. Vaekka sittä suuhu asti lentässii iha ite. Että niihen pittää antoo lentee. Ja olla raahassa.Oes kaet tuo suanna minumpuolesta ollahhii raahassa. Vuan iteppä alotti. Ja tul siihe ilikkummaa. Ja räkättämmää. Jokapaekassa sanottaa että pittää puolustaatuva jos joku tulloo kiusoomaa. Ja sittä jos puolustaatuu ni mitenkä kääp.
Sanottaan että hyvä ku puolustaavuit. Mutta viärin puolusta avuttu. Minen sittä ymmärrä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti