keskiviikko 22. maaliskuuta 2017

Aeheena vualit


Kuntavualit on tuas iha ovella.
Ja koeraparlamenttiinnii ehokkaat valamiina.
Veispuukin puolella on jo monj ilimottaatunna ehokkaaks.

Mielj´pietoemittaja I. Määräkoera on suorittanna tutkimusta.
Ja huastatteluva nelj´jalkasten keskuuvvessa.

Mittee toevotaan ja ootetaan ehokkaelta?
Mittee asijjoeta pitäsj suaha paremmin esille?
Mitenkä justiisa sinun olojas voetasj suaha paremmiks?

Etähuastattelut tässä. Iliman kuvija.
Ja nimet on muutettu ku eevät haluva niitä julukisuuteen.
Varotus! Ee herkille lukijjoelle!

Moppe Mehtäkoera:

No tietennii toevon että oes tätä oman lajin evustajata sinne parlamenttiin tarjolla.
Semmosta tolokunkoeroo. Joka ee turhoo räksytä. Vuan asijata huastaa.
Minummielestä saes koettoo suaha metästysaekoo vähä jatkettuva.
Ku tulloo nii turkasen pitkäaeka tuola kopissa tolohottee.
Seon liijja lyhyt aeka minkä piäsöö juoksentelemmaan. Justiisa vuan härnyyks.
Ja sittä suapi tuas kuukaassotalla istuksija tyhjämpanttina.
Sitäku tiälä tiettömän taepaleen takana asustaa.
Eekä näy minkäällaesta valloo pimmeellä. Ni kyllä se vähä onoheeks olon vettää.
Parj-kolome kertoo jos kääpi viikossa joku ruokoo viskoomassa.
Ja muut aejjat pittää itekseen olla ni kyllä ee oo mukavata semmonen.
Varsinnii näen talaviaekaan ankeeks mielen vettää.
Ku on aena pimmeetä. Eekä immeesijä lähimaenkaa.
Tiälä korvessa ku tinkii vielä nuo suet ja ilivekset pyörimmään.
Ni kyllä nevuan on monta kertoo ollunna häkin uksee kopasemassa.
Siinei aata sillon muu ku männä kopinnurkkaan kerälle ja toevoo että säppi kestää.
Ja ottaahan se syvämmennii piälle semmonen. Ku aena suapi pelätä.
Ku ee oo ennee mikkää nuorj poeka.
Että semmoselle ehokkaalle iänj männöö joka meekäläesennii puolta pittää.
Immeesille semmonen koeriinajukortti pakolliseks.
Ja koera-asijamies tutkimmaan kaekkiin koeriin olot.
Ruokoo jokkaeselle jokapäevä. Eekä jäestä.
Ja vettä. Eekä vuan lunta jannoon.
Eepä kaete tuota muuta nyt sittä ossoo sannoo.
Ee passoo hirveesti valittoo.
Viepi isäntä vielä piikille jos tietää ettoon rollinna.
Vaekkee tuo kyllä iso vahinko oes... jaksa ennee montoo talavee tämmöstä...


Kuapo Kulukukoera:

Jaa. Että tuommosta kysytään.
Harvemmin sitä kettää meekäläesen mieljpie kiinnostaa.
Vuan mikäpä siinä. Johan tok vastoon.
Meekäläesijä ee taejja sielä parlamentissa liijjemmin olla.
Että minumpuolesta semmonen ehokas iänen suapi joka uattelloo muitae ku ommoo mahhoosa.
Minnoon sitämieltä että kotj pittää olla jokkaesella.
Tahi ies joku turvapaekka.
Ja jos vielä siellä joku oma immeenen ni kyllä hyvä oes.
Ee tämä mualimalla eläminen oo mittää lystijä. Vaekka vappaana suapihhii olla.
Sillon liijjan kova hinta silläe vappaavvella.
Millommissäe pöntössä pittää yösä hyyristellä. Tahi jossae lootassa.
Ja aena on kylymä. Ja karva märkänä.
Ja tuurillaan suapi syyvväkseen. Ee aena ies keravviikkoonkaa.
Yhtää ee immeesiin voe luottoo.
Joku voepi namipalloohhii tarjota. Ja joku tuas kenkee kuppeeseen.
Niistei millonkaa tiijjä.
Että kyllä semmonen iänen suapi joka nämähhii epäkohat luppoo korjata.
Kotj kaekille. Ja tarpeeks ruokoo.
Ja semmonen turvallinen olo.
Ja jos vielä saes tuonnii terveövvenhuollon kohilleen.
Kolomatta kuukaatta oon niät vetännä toesta takasta.
Ku aato tyrkkäsj.
Ee tok seesattanna kahtommaan. Että mitenkä kävj.
Kuasuva vuan paeno.
Vaekka iha olin niillä valakosilla viivoella.Pirkko Pentutehas:

Sinä ku oot Iivari niitä konsulttimiehijä ni luppoon koettoo vastata.
Varmuuvveks kuitennii etänä.
Syyn tietänet.
Ja koetan tässä kaekessa kiireessä keritä.
Vaekka neon nuo nakerot hännässä kiini kokoaejjan.
Seon neljäs pentusakki peräjäläkeen. Ni tinkii jo vähä uuvuttammaan.
Mulle on kyllä se ja sama minkälaenen sielä istuu ehokkaana.
Joovva tässä iänestämmään.
Ja samahan seon vaekka iänestässii. Siitää ee hommat eisty.
Ee meekäläenen muuta ku pentuja purkaa.
Eekä sille mikkää parlamentti mittää maha.
Vuan jos nyt kuitennii sen sanon että naespuolinen pittää olla.
Ja tasa-arvoo kannattoo.
Miespuolissiin koeraparlamenttiehokkaesiin suhtaavvun meleko varraaksella.
Tietyistä syistä.
Niitä yhensortin ehokkaeta ku tuopi emäntä huusholliin aena vähämpiästä.
Ja siitei oo hyvä meekäläeselle hyörännä.
Monta aaton peräkontillista niitä seoraaksija on kuletettu mualimalle.
Että jos sielä nyt joku asijasta piittoes ni voes ehottee pakollista elläenliäkärin tarkistusta jokkaeselle koeralle.
Ikkään ja rottuun kahtomata.
Taekka muute saes omistaja kuukaavven palakkasa verran sakkoo.
Nyt pittää lopettoo ku ovat penskat evästä vaella...Kalle Kotj´koera:


No semmosija tolokkuja ehokkaeta sinne toevosin.
Jotka saes immeeset älyvvämmään meejjän koeriinnii asijjoeta.
Että ku koera otetaan ni huolta siitä pietään.
Ja että kaekki ollaan samanarvosija. Oljpa sittä viisj serttijä tahi ee yhtää.
Eekä olla kaekki samallaesija.
Jos sattuu nuapurin Rekku ossoomaan temppuja ni ee tarvihe sinun.
Eepä mulla valittamista. Iha on hyvä ollunna olla.
Vaekka kyllähän se muonapuolj on jollonnii vähä kysseenalasta.
Vuan ku sitä kuitennii suapi ni mikäpä tässä.
Ku ohan niitä semmosija jotka ee sua.
No ehken kaapuntiin saes tehä niitä koerapuistoja enämpi.
Ja lopettoo sen tyhjämpäeväsen koerankakkavoohotuksen.
Joka näen kevväällä alakaa tuas.
Ku jokkaenen tolokku omistaja ne siivoo.
Ja enämpi nuita on lasinkappaleita pientareella ku koerankakkoo.
Siihen ku lassiin polokassoo ni seon antura aaki.
Immeeset harvemmin sielä pientareella kenkäsä toljoovat siihen kökköläjjään.
Ku kulukoovat kavulla.
Että tämmöset terveeset ehokkaelle.
Joka nuihen tuakse asettuu ni sille yks iänj tiältä aenahhii napsahtaa.

20 kommenttia:

 1. Onpa sulla Iivari ollut tosi fiksut haastateltavat! Ihan jokainen puhuu täyttä asiaa ja vastaukset pitäisi saada painettua jokaiseen tässä maassa ilmestyvään lehteen. Eikä olis pahaksi vaikka saisit ne telkkariinkin tuomaan asioitaan julki. Tuuliset pojathan vois auttaa siinä telkkariin pääsyssä, kun ovat ylenaikaa uutisten loppukevennyksissä kuvissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Paljo sitä on tuommosija samallaesija tässäe muassa. Ja mualimalla. Ee oo heleppoo koerankaa osa. Kyllä pitäsj olla puolempitäjä. Tuuliset oes toellaan hyvijä puolestapuhujia. Niillä on sanahhii hallussa tuon julukisuuvven lisäks :)

   Poista
 2. Asiaa puhuvat nämä sinun haastateltavasi. Varmasti edustava otos. Kaupunkilaiskoirat varmaan haluaisivat lisää, suurempia ja monipuolisempia koirapuistoja. Ja yhdyskuntapalvelua koiria vihaaville myrkynkylväjille ja muille sellaisille.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä semmosille myrkynkylyväjille pitäsj itelleen ne palat syöttee mittee syytäävät koeriin piämmänöks!! Seon jo sittä hulluhhommoo.
   Kalle Kotj´koera tuossa jo huastohhii niihen koerapuistoen puolesta. Paljo ja isoja niitä joka kaapuntiin ja kuntaan minunniimmielestä.

   Poista
 3. Vastaukset
  1. Kyllä sitä vuan tuommosija kaverija vielä löötyy. Vaekka muka sivistynyttä aekoo elettään. Ee oo hyvästi kaekilla asijat.

   Poista
 4. Olipa hyvin sanottu, kaikilta karvakuonoilta!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ne suostuvat muutetuilla nimillä huastammaan. Ja asijatahan nuo olj. Saesivat nyt vuan iäntään enämpi kuuluvviin.

   Poista
 5. Kaikilla oli tärkeät pointit, vaikeata noista on valita yhtä ehdokasta :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nuoha ee ollunna niitä ehokkaeta kuvvuan otos niistä mahollisista iänestäjistä :) Huastamassa elämäsä epäkohista. Jospa tuota joku ehokas niihennii puolija pitäsj.
   Kysäseppä Nerolta lähtiskö ehokkaaks. Oes semmonen poeka siinä että ruppeis tolokku tulemmaan asoijjoehin :)

   Poista
 6. Kyllä näillä haastateltavillasi on ollut tärkeitä ja painavia asioita sanottavana. Olisipa useampi ihmisvaaliehdokaskin näin fiksu.

  Typyn ja Hipun emäntä

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Paljo se nuihennii elämätä helepottas jos joku viksu immeesehokas ruppeis niihen asijjoeta ajammaan. Vuan ee taejja immeesijä kiinnostee. Taekka ehken kiinnostaa siihe asti ku piäsöövät minne pyrkiivät. Ja sittä unehtuu...

   Poista
 7. Kyllä olit saanut hyviä haastateltavia. Loistavia ajatuksia oli. Meidän naapuriin muutti just lauantaina yksi tuollainen tyttö, jota on pidetty pentutehtaana. Nyt sai hyvän kodin ja alkaa tulla jo rohkeammaksikin. Mukava tyttö! Minun ääneni saa, jos pentutehtaat kielletään! t. Eka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ompa hyvä etton ies yks pelastunna tuoltae kaaheelta pentutehtaelulta! Siinei immeesellä järki piätä pakota ku koerasa semmoseks pistää. Toevottavasti joku löötyy ajammaan nuitae asijjoeta. Et oes sinä kiinnostunna ehokkuuvvesta? Oesit oekeen hyvä siihehhommaan. Ja sopivasti sielä etelämpiässä :)

   Poista
 8. Nyt Iivar ehokkaaks!! Eepä löövy toesta koerulaesta,joka yhtä hyvi ossoes hoetoo kaekkiin heekompii koerulaeste asioeta ja pittee heijjännii puolija. Onse vua kaaheeta tuommoset asiat, jos sattuu joellekkii koeraraakoelle - iha mammaltahhii syömmestä viänti! Myö tarvitaa evuskuntaa meijän oma Iivar, joka herättellöö ihmisii ommootuntova!!!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minä mieluummin tyyvvyn ehtimmään nuita ehokkaeta. Ja tuomaan essiin nuita lajitoveriin elämiin epäkohtija. Ee taejja minusta olla nuihin vualjhommiin.
   Kyllä sitä kaekellaesta kohtaloo soppii meejjän nelj´jalakastennii elämiin. Niistei vuan tiijjetä ku immeeset ee välitä. Eekä ne ite huonoessa oloessa eläjät sua iäntään kuuluvviin. Kyllä se syväntä kiäntää :(

   Poista
 9. Urho: Kyllä siinä monta oekeinni tärkeätä asijaa tuli. Vielä kun saisi jonkun semmosen joka ajasi näitä uuvempie positiivisie koulutusmenetelmie koerille. Se ei oo palijo mistää kotosin kun tuolla kavulla koeralle huuvetaan jos ei muuten hoksaa ihmisen ajatuksen mukkaan kulukea. Jos vähäsen yrittää tienposkea nuuhkasta ni heti alakaa se karjunta ja hihnasta kiskominen.
  Väinö: Nii on. Ja kolinapurkkie heitellään ja pahasti kulumain alta katellaan. Siinäpä koetat sitte olla ku ei ikkään tiijä että mistä se ihminen millonni räjähtää. Kyllä syväntä kylymejää semmonen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Terve teelle Urho ja Väinö! Työ puhutta kansa asijata. Kuulostaa melekoselle koolutukselle tuommonen. Ee järehhiventä! Eekaete myö koerat mittää ajatustellukijjoeta olla. Se koeriinajukortti oes kyllä tarpeeseen jokkaeselle koeranomistajalle. Kyllä nyt rupesj minunnii syöntä kylymeemään ku luvin tuon. Että tuommosijahhii koeriin kooluttajia on! :(

   Poista
  2. Urho: On sitä monenlaesta kulukijata nuissae koeranomistajissa. Varsinni teällä kaopungissa näkköö jos jonniisorttista hiihtäjätä. Meilläe tässä lähinurkilla kulukoo muuan mehtuukoera joka sattuu korrean ulukomuovon lisäksi ommaamaan kommean laolueänen. Jeäköön nyt nimet tässä maenihtemata ettei tuu jäläkipuhheita. Sitte kun tuolla ulukona aoto ajjaa sitä vastaan niin sen oekein näkköö miten se soapi inspiraatiokohtaoksen ja sieltä alakaa kuule tulla että taa taa, taa ta taa ta, kiitää alla aotopaana... Tae joku muu hyvä kappale. Van se isäntä ei oo mussiikkimiehie.
   Väinö: Nii ei oo. Joka kerran ku se koera vähäsen lauolaa luikaottaa ni isäntä on rinnuksissa kiini ja siinä ne tienpientareessa ryskäät. Koera huutaa ja isäntä koettaa huutoa vielä enempi ja karva pölisöö. Kaohean näköstä hommoa, aoton ikkunasta ollaan katottu. Se ei oekein mee ymmärrykseen että mitä vasten se ihmisriepu ei kunnolla kerro sille koeralle jos laolu ei miellytä, mitä vasten se pittää käsiksi käyvä? Eipä tuota ota seleveä.
   Urho: Nii ei ota.

   Poista
  3. Urho: Nii ja selevennyksen vuoksi maenittakkoon, että ei se tuo meijänkää emäntä aena ihan kule niinku ajatus, van ei se sentään väkivaltaseksi ylly. Joskus on vähä äkkinäenen ja hättäelöö outoesta asijoesta van on siinä kehitystäe tapahtunu tässä vuosiin mittaan. Ei se ihan nii ihme hötky oo ku joskus aekonaan.
   Väinö: Ei oo. Monasti se jo tuntuu ymmärtävän että ku kerralla uskoo mitä koera sannoo ni sillon hyvä tulloo. Joskus mennöö niitten koulutushurraosten kansa vähä höpöksi ja joutuu sitte välliin meleko paenokkaetahi keskusteluja käömään. Van kyllä se ku ite on johonmukanen ni siinä se ihminenni oppii.

   Poista