keskiviikko 18. heinäkuuta 2018

Huh hellettä!


Vielä ee oo kuivetuttu kokonaan. Vaekka hellettä onnii.
No mitä nyt äet. Joka on sitä luonnostaan.
Tuuren ja äeppäsä tuoma kukkahhii on pysynnä elolla.
On muistanna kuitennii äet sitä kastella.


Enimmäkseen on eletty melekeen ku lepakot.
Kylymässä ja pimmeessä.
Päevät verhot kiini. Ja kylymälaete piällä hurisemassa.
Iltasilla ku vähä viilennöö ni sittä pihalle.
Ja uamusilla ku ee vielä oo mahottomasti kerinnä aarinko puahtoo.

Päeväsyönnä pihalla sevverra että kerkijjää tee-vitamiinit suaha.
Äet jaksaa ihmetellä meekäläesen aaringonsietoo.
Ku tingin vuan mänemmään tuoho rapunevuskivveökselle makkoomaan.
Jonka aarinko on jo hohkanna meleko lämpimäks.
Vähäaekoo siinä suapi köllötellä raahassa.
Ku on jo komento varjoon.
- Seku lukj jostae avviisista että lyhytkarvaset mustat koerat on eniten lämpöhalavaasvuarassa.
Sitä nyt vahitaan ettee piäse iskemmään.
Namipalatttii on pakastimessa.
Että muka sittä viilentää syötäissä.
Meleko harvakseen niitä kyllä ylleesä on suanna.
Ettee paljoo niillä taejja piästä viilenemmään.

Siinähhii riittää immeesellä ihmettelemistä.
- Oon kuulema kiäntännä takkija niinku se Rumppi mielj´piettään Vennään vualj´sotkoksista.
Ku ylleesä en niät niinkää oo helteemperrään ollunna.
Vuan nyt onnii muuttunna mielj.
Että mikälie nyt ku pittää siihe ängetä kuumimpaan kohtaan.
Siihe nyt ossoo sille mittää tieteellistä selevitystä antoo.
Ovvuan mukavata olla lämpimässä.
Onneks ee tarvihe senkummempata selitystä antoo siitä millekkää konkressille.
Niinku sen liehupiän.


Immenen ite istuu varjossa.
Ja voehkii kuumuutta.
No onneks tänäpäevänä on kuitennii tuullu.
Etton iha siejettävätä kuulema varjossahhii istuksija.
Eelissäpäevänä ku elohoppee ponkasj + 33 asteeseen varjossa ni eepä istuksittu sielä.
Varjossa istujan sylliin on hyvä männä välillä makkoelemmaan.
Ee tule puarmat eekä muutkaa siihe häerihtemmään.
Ja ku alustakkaa ee siinä oo siitä kovimmasta piästä.


Näestä helteetä ku on tälle kesälle piisanna jo ylj tarpeen.
Ni nyt niistä sittä povvaellaan ens talaven siätä.
Pakkasta kuulema tulloo olemmaan riittämiin.
Ja luntahhii.
Ku on meleko nuukasti nuita pihlajammarjoja.

Tiijjettään. Ee piä vielä talavesta huastoo.
Ku kaekki haluvvaa naattija kesästä.
Ja tulj´kuumasta kelistä.
Vuanku seon iha takkuuvarmoo että talavi tulloo.
Ennemmin taekka myöhemmin.
Ni hyvä seon vähä eeltäkäsin jo siihennii varraatuva.sunnuntai 15. heinäkuuta 2018

Tuure käämässä

 Niinku toessapäevänä jo sanoennii.
Että hyvä viikolloppu on tulossa.
Ja enkä viärässä ollunnakkaa.

Perjantaeiltana nuor emäntä pörräätti pihhaan.
Ja siitähä olj ilo ylimmillään.
Laavvantaeuamuna äet sano että nyt kammattaan parta.
Ja järjestellään turkkija vähä siistimmäks ku tulloo Tuure käämään.


- Terve Iivari, myö tultiin nyt niinku olj puhe...

Ja niihhän se tulj emäntäsä kansa.
Onneks justiisa herkesj satamasta.
Ku olj niät kokouamun työntännä vettä.
Äet vannotti siinä ku pihamualla ooteltiin.
Että sittä oot kuvalleen. Etkä aenakkaa ruppee ärisemmään jootavata.
Se kyllä Tuure tietää kennenkä tontille tulloo.
Ettee tarvihe muistutella.
No. Meenasj se komento kyllä unehtuva.
Vuan sittä ku äet mulukasj ni muistin.
Ja hyvästihhän meellä hommat mänj yksiin Tuuren kansa.
Myö ku ollaan hyvät kaverit.


Het pitj näättee Tuurelle ne Takun kääntijälet.
Vaekkee niitä ollunna ennee kummosesti jälellä.
Ku olj just sitä vettä lottuuttanna.
Pissipuuhhii käätiin sakiltaan kahtomassa.
Että mitenkä olj hyvästi kasvanna.
Tuure kävj sitä kastelemassa. Ja minä het perrään.
Ja siinähä nuo kastu samalla pensaattii.- Kuule kamu, sitä immeestä ee kannata liehitellä.Sehä ovvuan äet.
Yhtä kuivakka on ku sen taskussa olovat namittii.
Keskity mieluummin tuoho nuoree emäntään... vuan ihavvähä vuan.
Ku seon nuinniinku piäasijassa minun.


- Kato nyt, enkö jo sanonna. Suat nostoo vielä toesennii käpsän enneku siltä mittää irtoo.


- Vähä syöty on ennestää jo se luu vuan ota tok...
kateltasko nuo minun possut kansa... se oes se saksansikahhii siinä...


- Kahvit on juotu ja luut syöty....männäänkö Iivari pihalle?
Se tuo sinun äet sihtoo tuon kameran kansa niimpaljo ettee jakseta ennee äepän kansa sinneppäen hymmyillä...Tuure : - Katoppa Iivari... tassut tannaan ja hymy nuamalle.
Mitä äkimmin asetut posettammaan ni sen äkimmin piästään ommiin hommiin...
Iivari: - Tanassa on tassut vuan piä oes jo mänöllään....


Meekäläesellä ku on syntymäpäevä tässä parivviikon piästä.
Ni saen Tuurelta ja sen äepältä lahjan jo etukätteen.
Kommee possu ja namitikkuja läjäpäen.
Kyllä tok nuihen kansa aeka hyvästi männöö.
Jos vuan ee äet niitä pistä ommaantalteen.

Tänäpäevänä piettiin semmosta kesäpäevee nuore emännän kansa.
Vaekka olihhii mahoton helle.
Oltiin asetuttu kiikkuun haestelemmaan kessee.
Ja äet liehto kameran kansa.
Että nytpä otettaan kesäkuvija.
Kamera sano vuan että naps. Ja suluki silimäsä.
Arvootta että oltiin mielissään.
Se sattu justiisa sopivasti siihen saomaan. Se akun loppuminen.
Ja äet kiireellä sitä laturiin panemaan.
Loppupäevä suatiin kuitennii patsastella pihamualla raahassa.
Kunnes sittä nyt illankähmässä nuor emäntä lähti ajelemmaan kottiisa.
Ja siihehhän se sittä oljllii jo kameran akku tuas lattaatunna.

perjantai 13. heinäkuuta 2018

Pelj´hommia ja vieraeluja


Sannoovat ettee lämmin luita riko.
Äet on toestamieltä.
Istuu kylymäpumpun alla. Ja laasuu rumija sanoja.
Siinon sittä immeenen jolle ee oo mikkää hyvä.
Ensin oekeeta kessee toevoo.
Ja sittä ku semmonen on ni valittaa.
Millo on liijjan kuuma. Ja millon liijjan kylymä.
Millon tuuloo ja millon tuas ee vaekka pitäsj.
Minnoon pihalla tuon uuvven pallon kansa pelanna.
Mariskoon äet vuan keskesä.


Ee kyllä toellaan iha keskellä päevee tohi männä tuonne pelj´hommaan.
Uamusta ja illasta on parempi.
Keskellä päevee on kyllä vähä niinku huonosti lämmitettyyn saanaan mänisj.
Ku sinne pihalle männöö.


Seon kuulkee perjantae ja se kolomastoestapäevä.
Kelle onnempäevä ja kelle epäonnempäevä.
Mulla se taetaa männä tuas onnempäeväks.
Ku kuulin että nuor emäntä oes tulossa tänäiltana.
Ja vähä semmosta on kuulunna että Tuure tulisj huomenna.
Kyllä on mukava viikolloppu tiijjossa.


Ylj´huomenna tulloo kuulema se Puuttiini. Ja se Ameriikan liehupiä.
Ee onneks kuitenkaa tänne. Vuan sinne Helsinkiin.
Sielä on mahottomat meeningit männeellään.
Katuja suletaan. Ja kopterit pörree vahtoomassa ilimatilloo.
Lokittii on kuulema lähtennä pakojjaesiin.
Ja kaevoen kannet hitsattaan kiini kaekki.
- Vissiinnii siltävaralta ettee sieltäkääppäen kettään ylj´miärästä tule.
Tiijjäppävaekka vaekka myyrä. Tahi joku vesj´rotta.
Kokkoosta pittäävät ne isot herrat sielä.
Roovvasväelle on keksitty ommoo ohjelmata.
Meejjän Restentin Roovvalle ja sille Ameriikan ensmäselle naeselle.
- Kuulu tämä jäläkimmäenen olovan vähä ättäräpiä.
Että kovasti on mietinnässä mittee keksittään tekemistä.
Ettee vuan ruppee äekkäpiäks ja sano ettee ala mittää pelijä.
Vienöövätkö sittä lastentarhaan vaeko kesäleerille käämään.
Ee huono vaehtoehto kumpanenkaa.
- Sielläe ku enimmäkseen tinkiivät ättäröemään.Paan tähä vielä parj kuvvoo siitä Takun käännistä.
Kovasti on haekaluttanna vieläe.
Ja jäläkijä oon pihamualla haestellunna.
Vuan oon koettanna silläkeenon nuukasti vuan nuuhkasta.
Ku kerta Tuure tulloo huomenna.
Ni jiäpi sillehhii tähteeks mukavata haesteltavata.
Sitä ku ee tiälä muuten liijjemmin oo.


Syvämmen Valtijatar nro 2.
Nuor emäntä ku on eelleennii se nro 1.tiistai 10. heinäkuuta 2018

Takku, IIK!Takku, tuo meekäläesen IIK.
Elikkä Ikkuinen Ihhaelun Kohe.
Pitkästä aekoo tulj mattesa kansa käämään.
Ee siinä tiennä tuas tämmönen peräkammarin poeka että mitenkään tohtisj lähestyvä.
Vae tohtisko tuota mitenkää.
Kaanis... mualimankaekkeovven sievimmällä nuamalla varustettu määräkoeratyttö meekäläesen pihamualla!
Tässä teelle kamut muutamia valittuja paloja vieraelusta.
Ja toesella kertoo lissee.


- Siellä se talon isäntä viuhtoo... mitenkä olis vieraalle vaikka kahvit...?


- Sulla Iivari oli aika hieno tämä pallo....

 
Iivari: -
Suat tok sen pallon pittee...yhtää en oo siitä tykännä...
Vuan mitenkä oes pienet hepulj´hilipasut tuola nurmikolla...?
Takku: - Hienot naiset ei hepuloi... ja tässä on sitäpaitsi homma kesken...
Iivari: - No eepä siinä mittää...en tok tarkottanna häeritä...jos minä vähä hilipasen iteksenj ni jatka sinä vuan hommoos. Männään sittä tuppaan ni kiehaatan sumpit.


Takku: - Sinä omit minun maten ni minä otin sinun vinkun.
Vaihtokauppa... etkä sitte lipeksi sitä naamasta!


- Oho, sepä kävj sypäkästi...


- Ota vuan kaaneosunet raahassa. Minä tässä vahin ettee nuo naeset tule häerihtemmään.
Näkkyyvät siinä siihemmalliin liehtovan että kohta kamerat laalaa.Takku: - Iivari, se on täällä kaapissa! Minä haistan sen...
Iivari: - Yhtää en nyt tiijjä mistee puhut...
Takku:- Tyyppi piilotti saksansikansa...en olis kyllä huolinukkaan...
Iivari:- Kuhavvuan ee nyt ottas ennee puhheeks...


Takku ja mattesa toevat tulijjaesiks tuommosen pallon.
Ku olin siitä ensmäsinä selevittännä naahat ni sae se kyytijä.
Vähä kyllä pittää olla sen kansa tarkkana.
Seku niät männä vingertää omalla tyylilläsä.
Ja männöö sinne minnekkä ite haluvvaa.
Äet on sen jo jonniikkerran marjapensaasta pelastanna.
Vuan kyllä siihen hyvän vaahin suapi.
Nyt myö sittä Piäsian kansa porukassa pelataan.

Kiitokset Takku ja matte mahottoman mukavasta iltapäevästä ja pallosta!
Toevottavasti nähhään pikaseen uuvvestaan.maanantai 9. heinäkuuta 2018

Onnempäevä

 Semmonen peruspäevän alaku. Ja perusviikon.
Ja ku olj jo uamusta hyvä ilima ni matot pihalle. Ja sitä rattoo.
Elikkä perusankeeta.
Vuan eepä sitä aena ankeena uamuna arvookkaa.
Että mittee se suattaa päevä tuuvva tullessasa.

Päevällä niät tulla korhalti valakonen aato pihhaan.
Ja sieltä mies kantaa pakettija......ja äet vastaanottammaan.
Hyvä ettee jiännä tuojan kynnet ovevvälliin.
Ku riipasj sen nii vaahilla siltä.
Ja sittä samalla vaahilla tuppaan sen kansa.
Ja yhessä aakommaan ja kahtommaan mittee kummoo sieltä löötyy.
- Taekka tieshän se äet mittee kaekkee sielä on.
Vuan mullaha ee ollunna kaekesta uavistustakkaa.
Monellaesta tavarata lööty.
Ja johannyt...voe ihmettä...sielä olj ku oljllii se uus Piäsika!
Viimennii se sittä tulj. Vaekka melekeen jo toevon heetin.
Saksasta Tanskan kaatta Helsinkiin. Ja sieltä tänne meelle.
Pitkä on matka sillä polosella ollunna.
Vuan jootupa kuitennii ennen sitä kelataksija.- Äet...taes tulla nyt onnempäevä...tiälähä onnii kaksoset!KAKS sikkoo samassa paketissa!
Se olj kuulkee jo enämpi ku joolu.
Ja paljo herkkuja vielä lisäks.


- Ota sinä äet tuo toenen, suat leekkijä vähä´aekoo sillä...  minä otan tämän toesen....


- Ja het´siltää talontavoelle opettelemmaan... ku kerta ossoot vinkuahhii iha suomeks...Puolj litroo mänj vettä juuvvessa ja tunti jos toenennii huilatessa pelin jäläkeen.
Yhtäjalakoo on mänty Piäsian kansa.
Tuossa se makkoo nyttii vieressä.
Yhtää en sitä silimistänj heetä.
Ettee vuan hävijä mihinkää.
Kohta männään eenestämmään porukalla.
Ja sittä pihalle.
Eekä tarvihe nyt itekseen iltasilla muatakkaa männä.
Kyllä on nyt meekäläesellä onnempäevä.
Ja hyvämielj.


perjantai 6. heinäkuuta 2018

Tullooko vaeko eekö


Lucy ja Roni käskivät sannoo tuola eellisen jutun kommentissa että kumpiko tulloo ennemmin; sika vaeko kelataksi.
Sitäpä tässä oon rätnännä minnäe.
Mahtanookko se uus Piäsika sieltä ulukomaelta ehättäätyvä ensin.
Näätöstää vähä siltä.
- Jos se nyt sattuu siinä paketissa olemaan.
Minkä äet toevorikkaana tilasj parj päevee sitte.

Äet kahto jostae toemitustiijjoesta että sika on lähtennä toessapäevänä Saksasta asti matkoo tekemmään.
Eelissäpäevänä seon ollunna juutas vieköön Tanskassa!
Ja tänä uamuna Helsingissä.
Suattaa olla nii viisas kaverj ettee sille taejja meekäläenen osata mittää virkkoo.
Älynnöökö tuo meejjän puhheestakkaa mittää.
Semminä vuan sanon että jos siitä paketista toellaannii essiin kuoriutuu tolokullinen Piäsika.
Ni kyllä sillon ilompäevät koettaa.
On sen etteen töetä tehtyhhii.
Ja monta ikävämpäevee pietty.
Katotaahhan mitenkä kääpi.
Tullooko vaeko eekö.
- Meekäläesen tuurilla paketissa on tietennii kaekkee muuta pärtöö vuan ee sikkoo....Tuommonen kaverj männä pylykkäsj nurmikolla.
Äet ränky korvajjuuressa että ee sua nykiä.
Ku pikkusen nokampiällä tuuppasin sitä eläjätä.
Ihavvuan sillä minä että mänisj raakka paesteesta poekkeen kuivettumasta.
Ku näätösti että siihe sehhii jummiutu kerrassaan.
- Niinku äet kaapan jiätelöaltaalle.
Enkaet minä sille mittää oes tehnnä.
Vuan ehken se pitj äetin kaekevvarulta kuitennii piästä iäntämmään.


- Millonkaan sieltä ruppee Piäsian kyiti tulemmaan...?

Minnoon pihalla jo tingalle sitä uutta asukasta ootellunna.
Seku tulloo kuulema iha omalla kyyvvillä pihhaan asti.
Ee tule kelataksilla kimppakyyvvillä se.
Vaekkee sillä taejja nykysi kulukee kukkaa muukaa.


Vuan sitä ennen saes kyllä tulla nurmikolleekkooja.
Ruppee tuota sinistä kukkoo olemmaan jo niimpaljo ettee siinä ennee kehtoo ies kepakon kansa pelata.
Melekeen joka kukassa ku on joku pörrijjäenen.
Ni ruppee tuo nenärustinki vuarassa olemmaan.
Kottiutusj tuo isäntä nyt jootuin.
Piästäsj pihhoo siistimmään.
Etton hyvä sittä ulukomualaessian ruveta kottiutummaan.tiistai 3. heinäkuuta 2018

Tiukassa onSitä on mänty jo heenäkuuta hyvämmatkoo.
Se tuo minun hyvä kaverj Tuure on heenäkuunnii kommeena kalenterj´poekana.
Määttiijjä tullenookko se hellekuukaasj.
Niinku on jottii povanna.
Ee niinkää välijä.
Kuhampaan nyt on joku ilima.


Sannoovat että huoleton on hevoseton mies.
Kyllä on kuulkee surkee näky Piäpossuton poeka.
Eekö vuan?
Kyllä ee huoleton oo tämä possuton.
Seku on tuo uuvven Piäsian hankinta tiukassa.
- Yhtä tiukassa ku nykysi tuo Kelataksi.
Jonka taatta tiälläe mökissä on pietty sempäevästä metakkata.
Eekä varmaan oo äet aenut metakoejja.

Vuan palataampa siihen Piäsika asijjaan.
- Ku tuosta taksiasijasta suatta varmaan kuulla joka tuutista.
Nehän sillon laetto sieltä yhestä kaapasta sen viärän sian.
Semmosen Läskipossun, joka jäehhii sille nimeks.
Siitei oo uuvveks Piäsiaks.
Iha on viärämmallinen ja värinennii.

Uutta on etitty.
Melekeen jo yhestä tärppäs.
Äet sutena tillaasta tekemmään ku näkj samallaesen yhessä nettikaapassa.
Ja ku sae ährätyks siihe kaekki tietosa ja muut.
Ja koetti sittä tilloo-paeniketta.
Ni sitähä ee mittää tapahtunna.
Huomasj sittä että pittää olla tietyn summan eistä sitä tavarata.
Ja homma uusiks.
Keräsj siihen pärtöö jos jonniillaesta että summa täätty.
Ja tuas uuvvet kirjotushommat.
Eekä tuaskaa suanna tillaasta lähtemmään.
Sittä laetto sinne sähköpostija.
Jossa selitti asijata.
Vastaas tulj ja sanottiin että tietty summa pittää olla minkä eistä tilata.
Ja loppuun että eekuvvuan Iivarille ehtimmään kaekkee mukavata, tervettulloo sivuille!
Justiisa.
Mittee se eistää sivuja katella ku jos ee tilloomaan pysty...
Vielä oes kuulema yks paekka mistee voes kokkeella semmosta oekeeta sikkoo suaha.
Sano äet.
Alan kohta jo luopua toevosta.
Kyllä on oekeellaeset siat loppunna koko mualimasta...Ee paljoo lohuta vaekkon minkälaeset kukattii äet ulukopöövvälle tällännä ...


Ja Repolaesen kiskominennii jo ruppee kohta sylettämmään.
Alakaa olla niät sehhii jo usseempana kappaleena.


Onneks ies pissipuu rehottaa.
Kyllä se jo sevverra puulta ruppee näättämmään.
Että jalakoo suattaa juurelle jo nostoo.