maanantai 20. tammikuuta 2020

Vanahoja juttuja


Tuo kuvassa olova ee oo talaviunilta herännä muurahaenen.
Vuan meekäläenen.
Immeesen pitj kokkeella linssin mittoo kamerassa.
Enämpi tykkeen kyllä tuommosesta kuvanotosta. Ee oo kamera nokassa kiini.

Lumet sullaa ja pehmijjää.
Ee oo miesmuistiin nuin vähä lunta ollunna tällä pihalla tammikuussa.
Eelissäpäevänä olj se Heekimpäevä.
Ja niinku muistatta mittee joka vuosj loehen aena laasummaan.
Että Heekkinä kuulema karhu kiäntää kylykee. Vanahankansan sanonnan mukkaan.
Kyllä oon sitämieltä että on karhu usseempaan kertaan tähämmännessä kylykee kiäntännä.
Tänätalavena nimenommaan.
Jos ee peräti oo pessee ihan jootunna uuvvestaan ehtimmään.
Sevverran on kannikka varmaan kastunna.Eepä tuota oo ennee meekäläeselläkkää kunnollista lumipessee tuossa kiikun alla.
Nii on näkysällä vaekka mitenkä alle mänisj.

Heekimpäevänä on kuulema karjan rehut kahtia.
Ja immeesten muona kolomia.
Pitänöökkö tuokaa vanaha juttu ennee paekkossa nykypäevänä.
Näkkyy niitä entisijä heenätötteröetä olovan pellonreonat täännä vielä kesällähhii.
Ja immeesten muonahan ee lopu tiälä muassa vähässä kummassa.
Kaapoesta aenakkaa.

Seon kuulkee semmonen homma että huono heenävuosj ja viljavuosj tulloo.
Ku kerta sänki näkkyy pellolla.
Näen se vanahakansa on sanonna.
Se kyllä pittää varmaannii paekkasa.Ku on heleppoo Henrikkinä ni kyllä paakkuu Puavalina.
Katotaampa mitenkä männöö.
Tuo vähänen hanki aenahhii kesti tänä uamuna.
Että jonnii asteen lie paakahtanna männä yönä.
Siitei kyllä koko päeväks riittännä. Vuan iha olj mukavata vaehteluva kuitennii toviks.

Tuas on lähetty uuvvelle viikolle.
Ja päevän pittuus on jo ylj kuusj tuntija.
Siinähän tuo ehken päevän paras asija onnii.
Kyllä se niivvuan on että pimmeös hävijjää valakeovvelle.
Aena.
Vaekka pessimisti-immeeset koettaahhii ankeottoo....


Niinku äettii.
Joka sano että joenae päevinä kaekki asijat näätästää olovan tuosta kuvan perspektiivistä.

Vuan kyllähän seon enämpi nii uateltava. Niinku se eesmänny restentti sano aekannaan.
Että jos ee tiijjetä varmaks mitenkä tulloo mänemmään.
Ni otaksuttaan että kaekki männöö hyvin.

perjantai 17. tammikuuta 2020

SemijeesMännävuonna tähän aekaan olj pakkasta -18 astetta.
Ja nyt ee ies yhtä.
Vaekkee pitäsj kyllä valittoo. Ku kuitennii lunta on ihan mukavasti.
Jokapaekassa ku ee ies sitä.
Eekä se lumj lisi valittamalla.
Sitä vuan pittää joka kiänteessä kuitennii päevitellä
Talavi loppuu ennen ku kerkijjää kuvalleen alakookkaa.
Vaekka niihhän ne sannoo että takana joolun talavi koettaa.
Sitä ootellessa.


Äet sae pitkästä aekoo semmosen inspiraatijon.
Leepomisseen niät.
Ylleesä semmoset ee oo millonkaa männynnä niinku muilla immeesillä.
- Siististi ja ohjeen mukkaan.
Tälläkertoo se kyllä taes kuitennii yllättee nii ihtesä ku etennii meekäläesen.
Eekä isompija vahinkoja sattunna.
Ee palaneeta näppijä eekä leepomuksija.
Ee puonneeta kanammunia. Ja leevinpuluverihhii tulj laetettuva taekinaan.
Ihan semmonen kohtalaenen omenapiirakka siitä tulj.
Ja iha olj makusta taekinanahhii.
Ja tuashan se tulj totistetuks että kyllä on tarpeeseen semmonen pitkävartinen taekinannuolija jokkaesessa huushollissa.


Siinähän tuo iltahhii mänj luuta kalutessa.
Tosin ee kyllä ollunna koolla pilattu se meekäläesen iltaluu.
Vuan mikä ettee paremman puutteessa mänettelj.
Käväsin tuossa luun jälttämisen välissä pikasesti pihalla.
Ja sielähän sato semmosta kosteemmakusta lunta! Ja olj satanna jo aenahhii kaks senttijä.
Hyvältä vaekuttaa huomista uatellen. Ehken ee luistella kaljamalla.
Nuore emännän sanoja laenataksenj voes sannoo että semmonen semijees-päevä olj.
Tarkottaa vissiinnii että semmonen keskinkertasesti enämpi hyvvään- ku huonoompäen kallellaan...? 😊
keskiviikko 15. tammikuuta 2020

Pessimistit


Uamusilla vettä. Päevemmällä tääsj kaljamakelj.
Iltapäevällä rännän rättyytystä. Ja sempiälle lunta.
Ee puutu vaehteluva Suomen talavestakkaa.
Melekeen sama hommahan se usseemmiten on kesällähhii.
No ehken ee lunta kuitenkaa kovin usseen.

Telekkarissa on tuas ollunna kilivanhiihtoo..
On niillä ollunna työmuata nuillae hiihtäjillä. Ja etennii latujen tekijöellä.
Jos vettä tulloo solokennaan ni tieppä siihen tolokullinen kilipahiihtolatu.
Sulalle mualle.
Ja piä sittä se semmosessa kunnossa että siinä puolen sattoo hiihtäjätä suapi sivakoetuva.
Usseempana päevänä vielä.
Oes tok järjestänneet vaekka näellehhii korkeoksille nuo kisasa.
Ee oes tarvinna hikj´piässä huhkasta lumen tekemisen kansa.
Sevverran tiälä sitä kuitennii on että ee suksj oes hetpaekalla sullaan töpännä.

Isäntä kahto hiihtoja.
Ja meekäläenen siinä kaverina jootessanj.
Tuntu siinä sanovan että turhoo nuitae vahata ku ee suomalaeset kuitenkaa pärjee.
Äet sano että nehä on Suomen mestaruuskilipaelut!
Isäntä siihe että no ruohtalaeset voettaa kuitennii...


- No tuo se vasta onnii pessimismin multihuipentuma... ruohtalaeset voettaa kuitennii Suomen mestaruuskisat! Kuule isäntä, pelottavasti ruppee sullehhii tarttummaan nuo äetin pessimistiset jutut...


Tiijjättäkö mittee seon ku vanahemmampuoleenen naesimmeenen nyhtää määräkoeroo lenkillä?
No sehä on tietennii sitä vossiilista enerkijata.
maanantai 13. tammikuuta 2020

Apupoekapalavelusta päevee!Uattelin kuulkee ruveta yrittäjäks.
Vaekka kyllä kaet sitä jonniissortin yrittäjä oon ollunna aena.
-Oon yrittännä äetin suaha liikkelle. Aenahhii jonniivverran.
Oon yrittännä pittee järjestystä pihamualla ja huushollissa.
Ja yritystä sitä on siinäe ku koettaa pittee silimällä ettee immeenen itekseen jiäkuappija tyhjennä.
Osa Ollille ja pala Puavulle ruukkas mummuhhii sannoo ennevvanahaan.
Elikkä ohtinasa jokkaeselle.

No tämä meekäläesen yritys on semmonen Iivarin Apupoekapalavelu.
Pieniin ja isompiinnii hommiin. Ja 24/7 perj´uatteella toemiva.
Uluko-ja sisähommat hoetuu takkuuvarmasti. Ja ammattitaejjolla tietennii.
Ku niistähän tässä on jo ylj kaheksan vuuen kokemus.
Pistin maenoksen veispuukkiinnii. Jo on tillaaksija jokunen tullunna.
Tämmösen maenoksen luajin:

IIVARIN APUPOEKAPALAVELU
 (samat litaniat ku tuossa äskön eli pieniin ja isompiin janiineelleen)

-rappusten siivuut, lumj´hommat
- postinkantajan/vieraehen haakkuminen
- lintulaavvalta ruuhkan purku
- kukkapenkkii ja pensaehen raekkoomiset ja kastelut
- nurmikon lannotukset
-pihamuan ylleenen järjestyksempito
- vuatteehen tuuletukset ja pyykkihommat
- astijoehen pesut
- taekinoehen esj´maestelut ja ruokiin ja leepomusten paestovahtuu
- lattijoehen imuroenti-ja luuttuamisavustus
-immeesten ulukoelutus ja kuletuspalavelu
- kalorj´vahtina toemiminen ja tarv. puolesta syönti
Tarvittaissa myössii yöpalavelu, erill. yölisä
esim. immeesen peettely, lämmitys ja kuorsuunesto
Erikoespalaveluna kulukupelliin renkaehen vaehot ja ilimampaeneen siäjöt tassunkiänteessä.
Varmista avun suantis ja varroo aekasj nyt!

Että semmonen ilimotus ja hommat oes tarjolla.
Mitteepä luuletta tullooko kysyntätä? Pitänöökkö mitenkä varraatuva.

Vielähän tuosta unehtu poekkeen saanan- ja uuninlämmitys ja puusavotta.
Vuan aena sitä voepi sittä lissäellä. Ku näkköö että mitenkä lähtöö tillaakset vetämmään.

Tämmösillä hommilla tänäpäevänä.
Kohta on varmaan tarpeeseen se immeesen ulukoelutusapu.
Näätästää niät meleko hyvälle tuo ilima. Tiijjä vaekka paestasj aarinkohhii.
Mukavata päevee itekullehhii!


perjantai 10. tammikuuta 2020

Pistääsin kaapunnissa


Ee ollunna kuulkee kaksiset käpästelyalustat kaapunnin koerillakkaa.
Kävin niät niitä testoomassa.
Jiätikän piälle pikkukivvee kylyvetty solokennaan.
Ee siinä kyllä aenakkaa liukastella tarvinna.
Vuan ee hirveen hilipeetä ollunna tassutellakkaa.


Äet uattelj että ku ee kototiellä piäse mihinkää.
Ku on semmosella kaljamalla tie.
Ni otetaampa määräkoera matkaan pistäätymmään kaapunnissa.
Ja sieläpä suapi sen lenkin tehä. Mittee ee kerta kotona pysty.
Eepä arvanna  äet.
Lyhyveks jäe sehhii lenkinteko.


- Ja nyt piisoo tämä neolatyynyllä kuluku...hopihop aatoon!Aatosta olj hyvä tarkkaella liikennettä.
Ja etennii sitä kiekon käättöö siinä seesotuspaekalla.
Kyllä ee monj sitä muistanna.
Muutaman kerran koetin siitä lasilläpi huhhuilla että mikäpä unehtu...
Vuan eehän ne immeeset ku kahtovat vuan.
Vaekka ihan selevästi sanoen että PY-SÄ-HAU-KOEN-VUH-TI-KIEK-MUR-KO!!
Ee ymmärtännä kaapunnin immeeset muatijjaespoejjan sanomista.
Mahto olla ilonen yllätys ja ilonkiljahukset aatoon tullessa.
Ku olj oekeen lapulla muistettu kääntijä.
Onneks meellä eevät unehtanna.
Oes siinä äetilläe ollunna riemussa pitelemistä.


- Ajas kaet sitä ite vuanku vei avvaemet männessäsä...
ja ku se ajukorttihhii jäe sinne sotilaspassin välliin ylj´oppilashatun alle...

Onneks ee kaavvan tarvinna ootella. Vaekka pitkä seon joskus lyhyttii aeka.
Immeeset tulj ja kottiin lähettiin.

Tänäpäevänä se vilahti vähä aarinkohhii. Ja pakkastahhii koetti pittee.
Meleko vilakka tuulj puhaltelj.
Vuan jopa se lämpijjää kohta tuas. Vaekkee nii väliks sillä.
Täävvenkuun aeka on ja sielä se mollottaa taevaalla nyttii.
Tiälä varmaan ens yönä kuuhullu naesimmeenen peppuroepi petillä unetonna.
Ja hortoeloo pitkin huushollija.
Siinei sua sillon muata kukkaa koko huushollissa.
Onneks tääsj´kuu ee kestä kovin kaavvan täätenä.
Ja sittä on tuas makkuuraaha yöllä.

keskiviikko 8. tammikuuta 2020

Harmitusta


Justiisa tämmösenä liukuratana on tiet tuas. Ja pihamua.
Kuvat on kyllä vanahoja. Vuan se annettakkoon anteeks.
Ku ovat kuitennii ihan tottuuvenmukasija.
Ee niät immeenen pystynnä taeteelemmaan keppiin ja kameran ja meekäläesen narun kansa.
Usseempi tavara ja kaks kättä vuan.
Ja vielä siinä yrittee pysytellä käpälillään.
Ni kerrannii jäe ne kuvviinotot sikseen.
Sama käpälillä pysytteleminen meekäläesellähhii.
Kyllä on harmittanna.


Vettä puottelj kokopäevän.
Kyllä ee naarattanna.
Onneks ee tarvinna ku semmonen tarvelenkki käävvä.
Kuka tuota nyt ehoentahoen lähtöö jalakojjaan katkommaan tuommoselle jiätikälle.

No olj kyllä kuulkee toesellaenen tarkotus.
Se ettee joka juttuun aena puaheta siästä. Että nyt ollaan jo siitä hilijjoo.
Vuan ku seon nyt ollunna semmonen erityinen harmituksen aehe.
Kuuluuko kuatosae talaveen...?? No ee totisesti.


Vinkut ja hillerit ja muut otukset on suanna kyytijä tänäpäevänä.
Ku ee pihalla liijjemmin oo kerta pystynnä liikehtimmään.
Äet on ollunna iha hepakassa kuulema meekäläesen kansa.
Ku oon ollunna vaella sitä kaveriks vinkupelliin.
Ja pallon kansa vehtoomaan.

Vuan hilleriin en oo antanna sen nykästäkkää.
Se jos huomoo sen pikku orkosen sen otuksen kuppeessa ni sillon se lähtöö.
Oottelemmaan päevee parempata.
Elikkä kokkoon kursimista.
Ja se päevä on kuulkee kaakana. Sen tiijjän vanahastaan.
Neolahommat(kaa) ku ee oo sen immeesen heenijä.

No ohan sitä muuhhii harmituksen aehe ollunna.
Äetin uusj puhekapula.
Sillä ku herkisj toemimasta se vanaha mummukapula.
Ja joolupukki toe sille uuvven. Semmosen vähä-älysen kapulan.
Ee niät oo semmonen hipasuälypuhelin vuan semmonen välj´muoto.
Ni sen kansa se nyt sittä vehtoo.
Siinon kuulema parempi kamera ku oekee kamera.
Ja monta kuvvoo kerkisj ottoo meekäläesestähhii ihan salloo.
Ku en älynnä että se kuvija ottaa!
Kyllä oon nyt viisaampi. Eekä ennee kapula käessä lähesty meekäläestä nuivvuan.
Nyt se ättäröepi että mitenkään siitä ne kuvat nyt pannaan konneelle.
Uhallakkaa en sano missee on se piuha mikä on muka hävveöksissä ja millee ne kuvat siirrettään.
Jos ee ite huomoo että se roekkuu tuossa näätön kuppeessa ni ehtikäät vuan. 😂


maanantai 6. tammikuuta 2020

Viikonaluks


Neon pyhät pietty.
Ja kuulema härkäviikot alakaa.
Nyt kaet sitä vissiinnii pashapäevee ootellaan. Elikkä sitä piäsijjäestä.
Ja sejjäläkeen simat ja munkit-päevä.
Kunnes tullaan siihen rillikaavven huipentummaan. Siis juhannukseen.
Siitähän sitä sittä ennee puolj vuotta uuteen jooluun.
Nuin sevuan vuosj männöö.


Kyllä on niin tympäättännä.
- Kynttelit on viety. Joolukuusj on viety. Joolukoristeettii on viety.
Viimiset piparit nielastu.
Yks tonttu vuan kamerasa kansa on hyvin näkysänä.

Kesäkuussa on kuulema semmoset ilimat ku tänäpäevänä.
- Tihkusaetta.
Sanompaan tämän nyt. Halusittapa sittä tietee eli että.
Siihennähen voepi niät kesälomasa järjestee.
Huominen päevä näättää sittä minkälaenen on heenäkuu.
Jos ennusmerkit paekkasa pittää ni eekuvvuan vettä vallaa.

Hirveen hilipee kesä oes semmukkaan tulossa.
Ee pala nahka keltää. Eekä kiehu hikj otalla.
Ee tarvita viilennyspumppuja. Eekä joovva saevuatteet naalakosta varastoon.
Rahhoo siästyy ku ee tarvihe aarinkorasvoo lotrata.
Eekä jatkuvasti kallista vettä valloo nurmikolle ja pihakukille letkusta.


- Tipaton tammikuu...tuas??  Ettäkö ee tippookaa herkkuja eekä luita eekä ies possunkorvoo!?

Joku tuola veispuukissa jo ehätti sanommaan ettee toellaankaa oo tipaton tammikuu.
Ku vettä tulloo niät jokapäevä. 😂

Niinku näkkyy ni viikonaluks ee kovinkaa mieltä ylentävätä sanottavata.
Kuhampaan jottae uatelmija aekasa kuluks.
- Paetsi ehken se että päevä on pitennä huimoo vaahtija.
Huomenna jo neljä minnuuttija pitempi ku nyt!
Joskus seon neljästähhii minnuutista ilosa repästävä...😄