sunnuntai 21. toukokuuta 2017

Oljpaan viikolloppu
Kyllä on viikolloppuun paljo tuas sopinna.
Illoo ja onnee.
Laeskotteluva ja muutevvuan makkoeluva.
Ja työntohinatahhii.

Arvasitta varmaannii jo kuvasta että nuor emäntä olj käämässä.
Kyllä mulla jo hirvee ikävä olihhii.
Ja sehän toe vielä hyvät ilimattii tullessasa.Ee oo pihahommissakkaa paleltanna.
Nyt olj sahan kansa riehuja nuorempata polovee.
Ja nii olj hilijanen toemissasa ettee mittää iäntä pitännä.
Toesin ku sillon tuo vanahempi versijo.
Että on siinä tapahtunna kehitystä siinäe asijassa tässä nuoremmassa polovessa.


- Ee sinne...ku vie sinne liiterin etteen...suahaan hyvät saanapuut siitä!

Vuan siinä se olj sammoo mieltä tuon vanahemman kansa.
Että vähä liijjan näkysänä olin sielä puun alla.
Ja oksiin kassoomisessa.
Sae kuulema kokoaejjan varroo ettee kopsaha matalan koeran ohtaan mikkää karahka.

- Viärin sahattu! Oesija oottanna että minnäe tulen...ee sovi nuo saananuuniin...

Jootuhan sitä kyllä nuorempatahhii vähä neovvommaan.
Se ennee muista minkämittasta pittää olla saanapuut.
Vuan tolokusti jyysti oksoo poekki iha opastamata kuitennii.

Sittähän sitä välillä syötiin. Ja otettiin puolistorkut.
Käätiin hommissa. Ja juotiin kahvit.
Kerättiin vähä risuva. Huokastiin tovi.
Ja lähettiin rilloomaan.
- Ensmäenen kerta tälle kesälle eelissäpäevänä.
Ja tänäpäevänä uuvvestaan.
😊

- Kyllä on rilloominen parasta kesässä.
Tilloesin parj juustokapanossija meleko mustaks tiristettynä ja yhen keskikokosen Rutakon rillipihvin. Meetiumina kiitos.
Ja jos lie rillitassuja ni parj niitäe mänisj... mikäpä ettee rillijuustohhii ja....- Se kolomas kapanossi olj ehken liikoo... vuatii nyt aenahhii kolomen vartin tirsat...


torstai 18. toukokuuta 2017

Pientä pihahommoo
Tiälä on riehunna hullu eokko sahan kansa.
Pissipuusta on kuulkee oksat huvenna.
Immeenen joka tykkee puista.
Nii että melekeen tukkapiähän olj tarttuva männäkesällistä kaevumiestä joka jootu yhen koevun kuatammaan.
Ni nyt on ite yhtä viatonta puuraakkoo vaenoomassa.
Ja justiisa ku kerkisin sannoo ettee oo tontilla onneks ennee mittää nylykemistä.
Ku kaekki pensaat on jo leekelty.
Tämä keksi nyt sittä tuon pissipuun.


Oljhan sitä meekäläesennii sittä tartuttava toemeen.
Ku alako niitä oksija tippumaan.
Onse vuan kumma että muut immeeset ne hoetaa pihojaan.
Ja niihen kasvustoo.
Ja uutta istuttaavat.
Meellä tämä eekuvvuan pistää matalaks senkun kerkijjää.
Ja meekäläenen sittä jootu karsimishommiin.


Ee ollunna ihan terässään tuon immeesen saha.
Taekka sittä olj sahhoojassa vika.
Ku olj tiukassa oksiin katkijaminen.
- Veekkoon kyllä syypiäks siihen tuota sahhoojata.
Turhoo viatonta sahhoo syytellä.
Noetu niihen oksiin kansa temutessasa ku mehtikana.
Ukkihhii siihe ehättääty jo kahtommaan. Että mikälie hätänä nuapurjpihassa.
Ku semmonen ötäkkä kuuluu.- Mikäpään hätä tiälä.
Tässä vuan leppeenä kevätpäevänä vähä pieniä pihahommia tehhään...

Niinkaavvan ku iäntä kuuluu ni kaekki kunnossa.
Sittä kannattaa huolestuva jos tulloo hilijasta.
Vuan voe pissipuuparka... värjöttellöö nyt puoljpukkeesena.
Ja latvasta pyörällä.
Että mikä hullummylläkkä siihe oekeen iski.- Onneks tiälä lenkkitievvarrella ee piäse tuo immeenen mittää mylläkkätä pitämään...
Ja huomennahan se sattaa jo vettähhii.
tiistai 16. toukokuuta 2017

Puuhasteluva ja paestatusta


Kylläpä sitä nyt on passanna olla.
Nii minun ku nuihen siivekkäehennii.
Vaekka nämä on kyllä keskesä mahottoman riitasta sakkija.
Tuo vihree tirppa isännöepi jokkaesta ruokapaekkoo.
Ja ajeloo muut poekkeen.
Ilimankos on tinttihhii nuin tympääntynneen näkönen 😄
Ja sillehhän tulj lähtö melekeen het ku äet olj kuvan ottanna.
Mahotonta metakkata on niihen elo.
Aarinko on niin nätisti helottanna. Ja lämmintähhii on ollunna.
Eelissäpäevänä olj tuossa viijjentoesta kilometrin piässä satanna lunta roppakaapalla.
Onneks ee meellä. Riitti ku tuulj nii että meenasj hännännii viijjä.Äet on ruapinna haravan kansa pihamuata iha urakalla.
Ja paljo on vielä ruapimata.
Vuan kerinnöö vissiinnii vielä.
Ennenku se helleualto tulloo.


Mullon männynnä aeka tielle vahatessa.
Sielon näkynnä oovvon näköstä sakkija aatoen kansa.
Kävivät tuossa meekäläesen tontillaejjassa kahtelemassa.
Ja yks ukkelj pystyttelj keppijä sinne.
Koetin siinä sannoo että se on kyllä meekäläenen aenut tällä tontilla joka niihen keppiin kansa pellaatuu.
Että mää vuan matkaas siitä ja vie kepukat männessäs.
Lähtihän tuo sittä viimen. Vuan kepit jätti.
Äet sano että lähiaekona tulloovat sitä muakuapelija laettammaan.
Että sillä niitä keppijä tälleevät.
Pitänöö viritellä iänesä nyt hyväks.
Suattaa niät piisata haakkumista lähipäevinä.Seon se Nykäs Matti joskus loehenna laasummaan elämänviisaavven.
Että jokkaenen tsäänssi on mahollissuus.
Ni semmukkaan tässä nyt oon elännä.
Sitä helleualtoo ootellessa pittää käättee hyväksesä jokkaenen piennii paeste.
Vähä on jo mahanahka ruskettunna.Äet ee kyllä tykännä että kellahin sen justiisa haravoeman roskaläjän piälle.
Päevämpaestatukseen.
Olj kuulema työmua kuapija kaekki sammaleet meekäläesen turkista.
Ja suaha tuas kassaan ne roskat ja sammaleet mitkä siinä vähä levähti.
Vuan siinähän tuo sae äet raetista ilimoo ku niitä harasj.
Ja hyvvee liikuntata kansa.
Semmosessa pienessä puuhastelussa.
Ettee iha lötkisty ja lehmäävvy.
Telekkarija vahatessa ja nokka kiini kirjassa vuoromperrään.sunnuntai 14. toukokuuta 2017

Hyvvee Äetiimpäevee!


Oekeen ihanata Äetiimpäevee kaekille, ihan jokkaeselle äetille! 💖
Ja onnee ja illoo tähän niinku tuleviinnii päeviin!
Rakkaavvella erikoesesti omalle koeraäet Sinnalle 😊
torstai 11. toukokuuta 2017

Joku naaraa, joku ee


Poovvan Pekkoo sevuan naarattaa. Ku se siätä selostaa.
Kyllä ee naarata meekäläestä.
Eekuvvuan lunta ripluuttaa. Ja tuuloo nii että mökin nurkat humisoo.
Kyllä on justiisa siinä ja siinä että tarkenoo lampaankarvalla muata.

"Poovvan Pekkoo naarattaa ku siätä ennustaa.
Määräkoeroo harmittaa kuvvuan pohjosesta puhaltaa.
Aarinkoo on päevässä hyvin harvassa.
Ehken justiisa tarkenoo lampaankarvassa."

Männäkevväänä tähä aekaa olj kuitennii jonnii asteen lämpimämpöö.
Ja nurmikkohhii olj vihreenä.
Linnut tekj pessee hikipiässä. Eekä lintulaavvalla käännä ennee kukkaa.
Nyt ee näy muassa muuta vihreetä ku sammalta.
Ja lintulaavvalla tappeloovat evväestä nii että sulat pölisöö.
Pessiinteosta tietookaa.Seon aena sevverra kuitennii kampeovvuttava sieltä lampaankarvalta.
Että vähä kääpi käppäelemässä.
Ja äetin piätä tuulettamassa.
Ku kuulema on tunkuva asijjoessa sen kakkulassa.
Vaekkee kyllä uskosj että sielä ies pyssyy mittää.
Sitäku käätiin niät eelissäpäevänä meekäläesen selekee kuvvuuttamassa.
Ja tulj ilimi että kyllä on tällä poejjalla selekärankoo.
Vähä liikoohhii viimisessä nikamavälissä.
Ni sitähä sitä nyt on rätnätty sittä urakalla.
Vaekken oo yhtää kippee mistää kohen.
Mitä nyt vähä on välillä jääkemmämmakunen tuo takalisto.
Käpsä noosoo ja sapuska maestuu.
Ja siat on pietty kurissa.
Vuan se siitä nyt tulj että meekäläesen tähystyspaekka purettiin.
Etten kuulema hyppisj ennee niimpaljoo.
Ja se sittä nyt harmittaa.
Mittee tulloo mistää hommasta ku ee niä ennee pihalle...
Olin eelissäiltana nii äessänj etten virkkanna mittää kellekkää.
Möllötin vuan petillä ja mulukoelin kulumiin alta.Onneks suapi hoetoo kuitennii nuita pihahommija.
Niinku vaekka kopistoo tuas tuota rappuspöövvän liinoo.
Talavejjäliltä.
Ja pittee pihalla siipj´niekat kurissa ja nuhteessa.Ja sittä tuas muata lampaankarvalla. Lämmittelemässä.
Ja kessee oottelemassa. Jos se nyt ylleesä ies tullookaa.
Alakaa eppäelyttee.

tiistai 9. toukokuuta 2017

Vanipostija ja pihatöetä


Kyllä en kuulkee moeti postinkulukuva.
Kyllä kulukoo. Ja kantaa mukavata postija.
Nyttii saen hienon kortin.
Sen on laettanna Helmi Orvokki nuapurjkylältä.
Mitenkä kaanis neetonen ja kehuja kirjottanna kortin tääteen.
Sano olovasa meekäläesen vani.
Ihan tok jo punastelin ku luvin.
Vuan kyllä se kovasti mieltä lämmittää.
Ja jokusen kerran syvännii rylykäätti yljmiärästä kuvvoo kahtoissa.
Kiitos sulle kaanis Helmi Orvokki kortista!
Oes tuota kyllä mukavata vaekka nähähhii joskus.
Vaekken kyllä takkoo etteekö mänisj ihan piä sekali eissäs 😍
Ja tiijjäppä minkälaeseen etteesvärinään vielä syönrukka jootusj...Uamusilla käätiin aekusi lenkki.
Ja yhen mehtätien piässä kiäntymässä.
Pakkasta olj yöllä ollunna ja jalakoen alla kävj rapse kulukiissa.
Äet rupesj kahtelemmaan tarkemmin.
Ja tuommosta jännee jiätä olj tullunna muahan.
Ihanku jottae puikkoja.
Ee ruahittu poleksija niitä enempöö.
- Hyvä syy kiäntyvä pihhaampäen.
Ku uamutuimaan kerta veetään lenkille.
Melekeen peetteen alta suoraan.


Nyt sitä on tuas piästy pihahommiin.
Ku on lumet sulanna. Ja muahhii jo meleko kuiva.
Taekka äet on piässynnä.
Ja mulle lankijjaa tuas ne valavomishommat.
Tarkalla silimällä tuas katottava ettee nyhä muasta mittää mittee ee pitäsj.
Onneks ee oo ennee yhtää pensasta mittee se suattasj suaha piähäsä männä leekkoomaan.
Kaekki on nyletty männä syksynä.
Ja osa jo männä kevväänä.
Ja harava on kaevettu talavilevolta.
Ja viety lumjlapijo sammaan paekkaan kesälevolle.
- Vaekken kyllä ihavvarma sevviennistä ollunna.
Ku jonniikkerran jo hiutaleeta on viskonna.Siinä pihahommiin lomassa ja päevätorkkuin jälestä on rappuskahvit maestunna.
Tarjoelu on ollunna kyllä hirveen hijasta.
Seku tinkii nuore emännän sannoessa se oma napa olemaan se lähin.
Ni esinnähän se ommaan kuppiisa äet sen kahvin kuataa.
Eekä tuota yhellä kupillisella oo ies mittää virkoo.
Että kyllä on pakko puolesa pittee. Ja huomaattoo.
- Kuajappa vielä toenennii kuppi ku ee silimät vielä yhellä kupilla aavvenna.
Ja siihe parj palloo sokurija ja lurraas rettoo...ja suattasimpa tuota vehnästähhii kastoo...- Ja eekuvvuan haravavvarteen mamma... ne ee kahvittelemalla hommat hoejju...
Minnoon jo tiälä ja etin tuon toesen kätteesessii valamiiks.
Jotennii olj risukassaan jootunna ja ehken tulj pikku reekä sen sormeen ku sitä tingalle essiin kuaputin...
mittee....kyllä en oo minä sen kansa riehunna...kyllä olj joku muu sen sinne kassaan pannu.
Nuivvuan tuas ruvetaan syyttelemmään...


sunnuntai 7. toukokuuta 2017

Kessee ootellessa


Oes voenna laettoo nyt hyvinnii mieljkuvitusrikkaasti otsikoks että
Vielä jatkuu kevät.
Ku pitj oekeen vyörymällä tulla kylymee ilimoo.
Ja kuulosti että justiisa jiävytään koko sakki.
Ni mitteepä vuan parj astetta pakkasempuolella uamusilla.
Ja nii on kirkas päevä ollunna että.
Sitähä ee nyt sittä tiijjä mittee on eissäpäen.
Vuan sepä on senaejjan murhe se.
Kuhampaan tässä yks päevä kerrallasa.


Ja niinku kuvista voepi huomata ni piha on sulanna. Viimennii.
Peljkentän verran.
Että suatta uskoo etton pallo pyörähtännä.


Äet vielä riehu kuvviin oton jäläkeen haravan kansa.
Ja sae enimmät tupposet ja heenärruaskat poekkeen.
Nii on nyt siinä pehmyt sammal juosta.
Heenee kaete ee siihe ennee sopine kasvamaankaa.
- Siästyy ehken isäntä nurmikolleekkuulta. 😊


Jokapäevä käävvään tuola isontien varressa.
Kuhampaan kahtelemassa kulukijjoeta.
Ja kuulostelemassa missee asti on vielä kesä tulossa.
Ja syyneemässä onko jo mihinkä vihreetä silimuva tullunna.
Tahikka ies yhtä pikku kortta vihreenä.
Kyllä ee oo mittää vihreetä vielä.
Kyllä on nii ankeen ruskeeta jokakohta.
Ee kesästä merkkijäkkää.

Juohtuu se siinä mieleen sillon sehhii.
Että missee se vihree oekeen piilottelloo talaven aejjan.
Ku ne nuo samat heenät on vihreetä ja sittä talavella ruskeena.
Ni mihinkä männöö se vihree talaveks... ja ruskee kesäks...
Kummallista on se.
Vae sekö se kesä ommii itelleen sen vihreen värin.
Ja kulettelloo älleenä sitä matkassasa. Minne sittä männööhhii.
Vaekka jootas hyvinnii syksylle ja kevväälle sitä vähä antammaan.
Ee oes nii ankeen näköstä mualima.
Kyllä on monjmutkasta tuo vuuenaekoen kiertohhii.Onse vuan kummallista sehhii että vaekka se talavi on mukavata.
Ja lumj.
Ja sen aekaan tunnustaa että se ja sama tullooko kessee vae ee.
Ku oekee on mukavata niinnii.
Ni sittä se kuitennii  ruppee tunnustammaan siltä että tulis vuan jo.
Se kesä.
Ku on lumet hävinnä. Ja jiät sulanna.
Ja mualima vuan ruskeena ällöttää.
Ni sillon se isköö se kesänkaepuu kuitennii.
Että saes tuo nyt tulla.
Ja tuuvva sennii omimasa vihreen tullessasa.
Ruppee tingalle ankeottammaan muuten.Vuan uatelkoopa mitenkä kehtasj immeenen meekäläestä ällyyttee.
Sano muina naesina että kipaseppa rappusille ni otetaan sieltä luuta...
Kyllä ee ollunna sitä mittee luulin.
Kyllä olj nyt tuas huijjuunmakuva hommassa.