torstai 5. joulukuuta 2019

Liukkaasti liikkeellä


Hämäränhyssykkätä vaehteeks.
Ee tuas pimmeehen välillä paljoo valenna päevä.
Ens muanantaenahan seon se Annin päevä.
Ja ompa yötä yökötellä Annin päevän aekaan, sannoo se vanahakansa.

Silti isolla tiellä olj liikettä.
Onneks se olj suolattu sulaks. Toesin ku meejjän lenkkitie.
Jolla sae olla kielj keskellä suuta että pysy pystyssä.
Aatoo paenattelj jonossa pohjoseen päen.
Oeskoon immeeset intootunna pitkästä viikollopusta.
Ja lähtennä reessumpiälle.
Huomenna ku on se niät Ihtenäesyyspäevä.
Eekä vissiinkää kaekilla työpäevä.
Meellä se tietää tuas sitä ettee äet irtoo telekkarin iärestä iltasilla.
Se ku kahtoo ne linnan juhlat takkuuvarmasti.
- Se vissiin tuo postj´lakko sae aekaan sen ettee tullunna kuhtukorttija sinne pilleisiin.
Ni joovvutaan kahtommaan ne telekkarista.Pienemmällä tiellä ee näkynnä liijjemmin liikettä.
Mahottoman liukasta kyllä siinäe olj.
Muita ee liikkeellä ku myö äetin kansa.
Ja kahet jäniksejjälet. Ja yhet oravan.
Onneks ee yhtää sen isompata jäläkee.
Susj´rintamalla taetaa vissiinnii nyt olla vähä hilijasempata.
Lienookö niilläe nyt joku hallitustunnustelu männeellään.
Ku jos on listineet sen johtajasuen.
Siinä sitä hommoo piisoohhii.
Jos ovat kaekki niihennii sakissa yhtä erj´mielisijä ku tuola isolla kirkolla ne piättäjät.


- Katoppas...nythän se mamma hierasj semmosen olymppijatason kaksoslutsin hallihtemattomalla alastulolla.
Ja vielä iliman luistimija.


tiistai 3. joulukuuta 2019

Melekeen samalla kuavalla


Tuljhan se meekäläeselle joolukalenterihhii. Vaekkahhii myöhässä.
Vuan saempaan yhellä kertoo usseemman herkun sieltä.
Ku äet olj ollunna ostamassa tuota ni joku naesimmeenen kassajonossa olj harmitellunna ku ee kissoelle oo ommoo joolukalenterija.
Seon kyllä ooto homma.
Luulisj niät ettee oo vaekeeta tehä tuommosta kissillehhii.
Oes hyvinnii oekeovvemmukasta se.


Siinähän tuo yks talavinen päevä mänj tuas.
Samalla kuavalla melekeen ku muuttii.
Eenehtimistä ja pihalla olloo. Makkoomista ja vinkuin huuvvatusta.
Ja tuas sama uuvvestaan.

Paetsi että oljhan sitä vähä ruamoohhii päevässä.
Äetillä niät.
- Ja sitä kaatta tietennii vähä koko huushollissa.
Se lähti päevällä piäremonttiin. Elikkä kampoojalle.
Pitj niät suaha harvoja karvoja vieläe harvennettuva.
Lähtee hurraatti vaahilla.
Isännän pitj käävvä se sieltä kottiin korjoomassa.
Vuan kappas ku olj tullunnahhii välliin semmonen tietokatkos.
(- Vähä niinku nuille valtijomiehille kuulema viime päevinä.
Ee kuitenkaa hallitus kuatunna tiälä.)
Ja hakija olihhii muilla tienoella.
Eekä oekeella aekoo roovvoo kyytimässä.

Sielä se olj äet oottanna. Ja tietennii verempaeneet vähintäännii ylj piälaen.
Ku ee miestä kuulu ee näy.
Soettoo killuuttanna isännän puhelimmeen. Ja noetunna ku tukkilaenen.
Ku ee vastaasta.
Sittä viimen kyytimies olj tavotettu ja tulj hakemmaan.
Tunnin myöhässä.
Arvoon etton mamma sipehtinnä äkäpäessään. Ehken isompatahhii sannoo sanonna.
Tulj kottiin niät niin nuama rusetilla.

Meekäläenen tiälä päevysti silläaekoo kotona.
Ja ihmettelj minnekkä on jookot hävinnä.
- No ee toellaan tarvinna kovin montoo tuntija ootella.
Eekä hätteekää mittää ollunna.
No ehken sapuska myöhästy jonniivverran. Jos nyt tarkemmin uatellaan.
Vuan en siitä metakoenna niinku äet.
Kyllä oon kuullunna etton monelle sattunna semmosta että tulloo kottiin.
Ja ihmettellöö mitenkä on nii hilijasta.
Ennenku muistaa että oho eokko unehtu kyyvvistä.- On se kuulkee lysti ku posti kulukoo tuas.
Muutae haakkumista ku nuo iänikkuiset tintit.

sunnuntai 1. joulukuuta 2019

Sopiva talavipäevä


- Nyt kaet ne alakasj pihahommat olla tehtynä. Tintit ja oravat haakuttu, närhit ajettu mäkkeen.
Äet kuajettu hankeen ja lumj´kasat mööhitty. Mittään tuota vielä keksisj...
Vaekka eeköön lie jo puolisen eistä tehty.
Riippuin siitä onko vuan kuivat naput pussimperältä kopisteltu kuppiin.
Vaeko oekeen lihapullat lämmitelty suunlämpimiks.


Ruokaperräesten jäläkeen suatto lähtee pienelle ruuvvansulatuslenkille.
Vaekka ohan tuo hyvästi sulanna ilimannii.
Kuulu olovan terveellistä sopivan aejjan jäläkeen eenehtimisestä vähä liikahtoo.
- Muutennii ku kylykee vuan makkuuksella kiäntee.
Tietää muona mihinkäpäen lähtee kulukemmaan.
Aenahhii jos ylämäkkeen matka suuntaatuu.


Semmonen ihme ilimestys näen joolukuun alakuun pelemahti näkysälle.
- Aarinko ihan ite.
Kylläpä näätästihhii hyvälle pitkästä aekoo.
Vaekkee tuo kyllä kaavvan näätillä ollunna.
Kuitennii ilimotti itestään että tiälä ollaan vielä.
Vaekka kuamos koettaahhii sille uhitella.
Se ku alakaa olla se pimmein vuuenaeka nyt. Ja ensmänen atventtihhii.
Kynttelit on ikkunalaavvalla valasemassa.
Ja jos vanahat merkit paekkasa pittää ni pallaavat tammikuulle.
Ennenku äet ruahtii ne poekkeen panna.
Oekeen mukava talavipäevä on kyllä ollunna.
Sopivasti kaekkee. Lunta ja pakkasta.
Ja ihampa olj kääpäset nehhii lihapullat puolisella.
Eekäpä iltasessakkaa valittamista.
Eekaet tuota tässä ennee muuta ku muata ryllähtee.
Mahasa viereen.
Niinku äet ruukkoo tehä.


perjantai 29. marraskuuta 2019

Hyvä päevä


Lunta! Toesten mielestä jee ja toesten tuas voe ee.
Meekäläenen on ollunna tuota ensmästä mieltä.
Äet tuota toesta.
On niät suanna lapijovvarressa olla tolokusti.
Ja sano että selekä on luokilla ku on niimpaljo ja paenavata tuo lumj.


Meekäläenen piäsj ehtimmään hiirejjäläkijä.
Ja kaekkee muutae mittee sielä nyt lumen alle on jiännä.
Sitä niät tulj kyllä ihan muahan asti ja sakkeesti kokopäevän.
Kyllä olj hyvä päevä.


Mahoton vuohkuu ollunna siitä mustasta perjantaesta.
Kyllä on enämpi toesevvärisessä mänty.
Ja tuas jummiinnii jiäty.
Eekä immeenen älyvä pelastammaan tulla.- No...??? Voeskoon nyt viimennii jo tiältä piästä??


Lenkkitiellä ee tarvinna mahhoo sotkee. Lunta olj roemasti.
Loekalla sae etteempäen männä. Ku ee pelekällä tepastelulla matka eistynnä
Kyllä sevuan tuo ilima jootuin vaehtuu.
Vasta vesj´satteessa oltiin. Ja lummiin sulamista surtiin.
Ja nyt on lunta satanna tuas urakalla.
Ja uatellappa että muutama sata kilometrijä alaspäen Suomi-neetoo ni on mua musta ja vettä roemii.


Äet ja nuor emäntä olj Aholan kirkkokonsertissa.
Ja olj ollunna mahottoman hyvä se.
- Minunnii mielestä. Vaekken sielä ollukkaa.
Olj niät äet kerrannii loppuillan hilijjoo ku sieltä tulj. Nii olj mykistävä kokemus ollunna.
On kuulema melekosen huikee iänj tuolla Aholalla.
Ihan niinku ilimielävänähhii kuultuna.
Ohanse tok tiijjossa ollunna ku on sitä kuunneltu kaekista soettovehkeistä.
Vuan nuin ihan oekeessa konsertissa vieläe parempi.
Kyllä saes usseemminnii käävvä tuo mies tiälä essiintymässä.
Oes meejjännii huushollissa sejjäläkeen raahallisempata.
Ku äet tuas ihastuksesta mykistynneenä jonniippäevän hortoelisj.tiistai 26. marraskuuta 2019

Terve Joolupukki!
         Terveppä sulle arvosa Joolupukki!


Tuntuu ettee oo pitkä aeka ku sulle kirjotin viimeks. Vuan ohan siitä tok reelusti vuosj männynnä.
Sulla on varmaannii sielä pohjosessa kiirettä pitännä. Ku on tuo postj´lakkohhii ollunna.
Jospa tuo ee ennee jooluliikennettä haetanne.
Ettee oo tontut tukj´lakossa. Ja porot.
Sielon varmaan jo porojen aesakellot kiillotettu ja oekeeseen iäneen siäjetty.
Ja karvat alakaa olla poroellahhii suittuna. Että piäsöö jooluliikenteeseen siistinä.
Ja Muori on sulle puhtaat vermeet tällännä valamiiks.
- Vaekka etpään sinä ruokoo rinnuksille rötvee vaekka iämpäeväsen vanaha oottii.

No vuan nyt piisoo nämä esj´puhheet ja mänen suoraan asijjaan.
Tietänet vanahastaan ettee oo meekäläesellä millonkaa lyhyvet nämä jutut.
- Meellä ee liijjemmin muuta lyhyttä ku äetin hermo.
Elikkä lahjatoeveetahan mulla oes esittee. Tuas, sinä sanot.
Vuan sehän seon sinun hommas; ottoo niitä vastaan.
Ja sitäpaetsi minnoon ollunna hirveen kilttinä.
Mittee nyt vähä äetijä ällyyttännä. Vuan ihan sen parraaks oon sennii tehnnä.
Pyssyy virkeempänä niät.
Tässäpä tulloo sulle nyt niitä toeveeta. Ja luehhii sittä tarkasti.

Itelle en liijjemmin tarvihe mittää. On nuita rojuja ja sikoja jo tarpeeks.
Ja luitahhii oon suanna. Tosin ee pahaks joku lissee. Jos nyt satut muistammaan.
Kaekille mukaville plokikamuille minä toevosin jooluherkkuja.
Ja vähä varastoon uuvvelle vuuellehhii.
Terveetä päevijä saesit kantoo roppakaapalla kaekille.
Niihen kotj´jookoellehhii.
Ja semmoset onnelliset elompäevät soppii sinun säkkiis hyvästihhii.
Että niitä tuo niille.
Ja mikä ettee meejjännii huusholliin.
Unehtamata tietenkää veispuukki- ja instakrammi seoroojia.
Jotka on ilosija yllätyksijä nehhii antanna.

Metän elläemille saesit viijjä tarpeeks sapuskata. Lienöö sulla sielä varastoessa.
Etteevät tule sitä immeesten pihamaelta ehtimmään.
Muista käävvä kaekissa navetoessa ja tallissahhii.
Jooluraahoo viemässä. Ja hyvvee elämätä.
Oekeestaan toevosin ihan kaekille nelj´jalakasille semmosta turvallista olloo.
Ja tarpeeks lämmintä ja eenestä.
Sinä ku oot semmonen hyvämmielen tuoja ni sulta ne nuo luonnistuu.

Sittä ku syyhällät pitkin mualimata. Ni tietennii muistat muihennii maehen immeesijä.
Ja vienet hyville lahjoja ja pahoelle risuja.
Ku on sitä vuan niitäe pahantahtosija immeesijä. Jotka ee ansaehe lahjan lahjoo.
- Ehken vuan syylijä takalistoosa.
Issooehin rekkiin sulla mahtuu paljo raahoo ja rakkaattahhii.
Muista ottoo matkaan ja jakkoo ne tasapuolisesti. Paetsi niille syylällisille.

En tiijjä lienenkö nyt unneottanna jottae.
- Kaverit on maenittu. Ja lähheeset.
Elläemet ja immeeset.
Hyvät ja ilikijöt.
Jos lie joku unehtunna ni tietänet niille oekeeta asijjoeta viijjä.
Sulla ku on ne tontut ollunna hippaelemassa jokapuolella pitkin vuotta.
Oon nähnnä jonnii tuola aetan nurkalla.
Olj koettanna hämätä ja pistännä pupun turkin piällesä.
- Vuan ee meekäläestä ällyytetä. Ee haessu niät pupulle yhtää.

Että hirveen lämpimästi tervettulloo tänne meejjän mökkiin!
Portti on vähä paremmin nyt kiini ku männä jooluna.
Vuan ee kestä porotokkoo kiinnittee kuitenkaa.
Että pistä ne kiini vaekka tuohon puuhun misson tuo oravalaata.
Ja eelleennii uksesta mielellään sisäpuolelle mökkiin.
- Vaekka on se piippu kyllä vast´ikkään nuohottu.
Vuan äet kyllä hermostuu jos rotjoot huushollin kovinnii nokisena.
Että uksesta kiitos mieluummin.
Turvallista matkoo sulle pitkin muapalloo!
Elä aja ylj´noppeotta, hirveesti on peltipolliisija lisätty.
Ja jottae uusija tutkijahhii on vahtoomassa ilimaliikennettä.
Suattaa tulla muuten Muorilta sanomista ku kottiis mänet.
Että jooluraahoo vuan sinnehhii.

Lämpimästi tervehtiin Iivari Määräkoerasunnuntai 24. marraskuuta 2019

Pakkaspoeka tuuroomassa


Pakkasukko ite pihtoo vielä tulemistasa.
Laetto kuitennii Pakkaspoejjan tuuroomaan.
Sehän ee sua vielä kunnon pakkasta aekaseks. Ku on vasta semmonen alottelija hommassa.
Vuan sopivasti semmosta pikkupakkasta kuitennii.
Joka kyllä piisoo meelle aenahhii.

Ossoo se tok sevverra että jiävytti nurmikon.
Vuan ee sitä älynnä että samalla jiäty hiekkatien pintahhii.
Ja siinä olj taeteelemista mammalla.
Ku mistee se äet nyt arvasj pistee niitä piikkisijä kenkijä jalakaasa.
Ja sittä mänj lenkinteko semmosella vaehtoaskel ja hyppy tyylillä.
No onneks kuitennii ihan pystyasennossa pysyttelj.
Ee muatuntumata vielä ottanna.
Sitä kerkijjää vielä monta kertoo tehä tulovana talavena.Ee se Pakkaspoeka meekäläestäkkää nurin suanna.
Vaekka nii ehken kerkesittä uatella kuvasta kahtoin.
Iha ite kellahin.
Olj kuulkee mukavata hierasta paejjanselekee lummeen.
Tuntu se kuitennii vähä ihan selekänahassahhii.


Eelissäpäevänä olj se ku luikuteltiin liukkaalla tiellä.
Tänäpäevänä tok jo olj Pakkaspoejjalla paremmin hallussa tuo kylymetyshomma.
Justiisa sopiva olj tie.
Ja mielellään siinä meekäläenennii männä keppasj.
Sitä jäniksehhajujen miäree!
En oo tovviin haestanna nii monija pupujjäläkijä ku tänäpäevänä.
Kyllä siinä tuas aestit aakesj.
Ku niihhän tuo on meenanna männä kerrassaan tukkeeseen koko hajuvärkki.
Ku on ollunna semmosta tuhnaketta tuo ilima.


Vuan kyllä minnoon rätnännä tingalle.
Että mikä seon tullunna kaekille immeesille.
Ku on pitännä ruveta olemmaan niinku sihi sukassa.
Eekä kukkaa ennee sua sannoo mistää mittää.
Ku sehän tulla tumpsahtaa het käräjähuaste.
Ja otetaan nokkiin vielä jäläkikätteennii erj asijjoesta.
Joeta ee sillon ennevvanahaan ies uateltukkaa mitenkää pahalla. Suati tarkotettu.

Vuan niihhän ne sannoo Ameriikan muallahhii ku piätettään.
- Että kaekkee mittee sanot voejjaan käättee sinuva vastaan.
Meekäläenen oottaa nyt millonka suet huastaa käräjille.
Ku oon niistä huastanna. Enkä mitenkää kehuvaan sävvyyn.
Ja millonka mehtämiehet. Ku oon niistäe suattanna sannoo jottae.
Millonka sussiin suojelijat. Ku en oo niitä aenakkaa kehunna.
Nappulantekijät, ku oon nappuloesta maeninna millommittäe.
Se possu jonka korvoo sitkaaks taekka rapsakaks maenihin.
Ja ne monituiset vinkulelujen tekijät joehen tekeleetä oon tiälä esitellynnä.
Huumorilla ja iliman.
Puhumatakkaa postj´aatoesta joelle oon haakkunna vuosj´kaavvet.
Ja vielä ilosella mielellä ja semmoseks työinnokkeeks.
Vuan siitäe suattaa tulla huastemmies uksen tuakse.
Että viärällälaella kehut annettu.
perjantai 22. marraskuuta 2019

Eelleenkää ee naarata


Vettä, märkee, loskoo, kurroo...ee muuta kuivoo ennee ku nappulat kupissa ja äetin jutut.


Eekä ies postj´aatosta hajujakkaa.
Nyt ruppee virikkeet vähhiin käämään.

Toesin ku nuapurj´kylällä. Tuossa reelun kymmenen kilometrin piässä.
Sielä pyssyy immeeset hoplakkana.
Sielä niät vielä se susj´laama vilikettellöö kylämpinnassa.
68 pihakääntijä on reelun kuukaavven sissään kirjattu.
Ja porukkata koetettu karkottee konstilla jos toesellahhii.
Vasta nyt on tullunna lupa niille antoo kyyvvit jonniivverran pitemmälle.
Aena tuompuoleeseen asti.
Sielon vissiin passissa nyt joku virallinen torrakkomies.
Toevottavasti on sillä hyvä sihti.
Ja suapi kohta immeeset ellee raahassa.
- Tuntuhan tuota tiälläe tuas joku hukka pyörivän.
Olj tuola jonniimmatkan piässä aatomiestä vastaan jolokutellunna.

Iivaripa ee jolokuttele kaavvaks.
Aenakkaa tämmösella märällä kelillä.
Pihassa enimmäkseen pysytään.
Vaekka märkä seon tuo nurmikkohhii.
Jo lie kumma jos ee tästää somene tämä homma.
- 32 päevee jooluun.... mitteepä jos ee tulekkaa lunta...
eekä yhtää joolukorttijakkaa ku jos lakko jatkuu....
Eelleenkää ee naarata.Nyt piisoo tätä lajia...uksj aaki ja jootuin...