maanantai 21. syyskuuta 2020

Yhtä ja sammoo


Myö ollaan tympääntynneetä. Ja tylsistynneetä. Ja kaekimpuolin ryytynneetä.
Äetin kansa.
Ku kaekki päevät on yhtä ja sammoo putkiloo.
Ihan se ja sama onko pyhäpäevä vaeko arki. Kaekki on samallaesta.
- Herätään sammaan aekaan, sammaan suuntaan männään lenkille.
Sammoo nappulata päevästä toeseen tarjottaan evvääks.  Ja samat rojut on joella pitäsj leekkijä.
Sama päeväjärjestys jokapäevä.

Sanottaan että koerat rakastaa ruttiinija. Ja vanahemmampuoleeset naesimmeeset.
Ja ohan se toesaalta hyvähhii että kaekella on aekasa ja järjestyksesä.
Vuan joskus suattasj olla kohillaan johhii uusj juttu.
Äet piätään ruapii ja koettaa miettijä mittee se ehken voes olla.
- Toemperrää sillä on siinä hommassa jo parj vuotta tärvääntynnä.
Vieläkää ee oo valastumista tapahtunna.
Itelläähhän sillä oes jo kova hinku kaappaan hyntteetä hypistelemmään.
Ja tutkaelemmaa kaekemmualiman tarjookset ja alet.
Vuan se tämä jylleevä taati on tehokas hillihtijä semmosille tärvyyreessuille.
Ja kaekille muillehhii reessuille.
Vuan jottae pitäsj kuitennii keksijä...annahhan olla ja katottaan mittee sille mieleen juohtuu.
Jos nyt ylleesä juohtuu.
En ihavvarmaks uskalla sannoo pittääkö pelätä eiltäkäsin vaeko oottoo ilosena...
ja että tullooko mitenkä pitkä ootus tälläkertoo.Saman hiirun kansa on sammoo rinkijä samalla pihamualla kierretty.
Samat linnut haakuttu jokapäevä. Monneen kertaan.


 Samallalaella ja sammaan suuntaan kulukijat vahittu.
Samallalaella on vuoroon paestanna. Ja kohta jo saetta ropsinna.
Huomenna neon yö ja päevähhii sitä yhtä ja sammoo. Elikkä samampitusija.
Kyllä ee toesta toesesta erota.
Vuan siitähän se männöö...ennee 93 päevee jooluun!
Kyllä siihen männessä lienöö tullunna ies jottae vaehteluva.
Taekka viimistään sillon.
What do you want to do ?
New mail

perjantai 18. syyskuuta 2020

Olj ja mänj


Olj synkkä ja myrskynen yö... no ee vaenenkaa.
Ku olj päevä. Ja myrskynen. Ja satteenennii.
Kuitenkaa ee nii mahoton mytäkkä meellä ku mittee olj ennusteltu.

Jollae aekoo alako äet huahuilemmaan. Että nyt se oes koeruus se pakkokäänti pihalla.
Kipasin het sängyn alle. Vuan niivvuan sae äet narrattuva namin kansa sieltä meekäläesen essiin.
Se hakj jootuin hualarin ja alako vyntätä meekäläestä sen sissään.
Heettääsin lankavyyhiks lattijalle.
Vuan kahen kersan vuatettamisen kokemuksella äet sae vuan sen vuatteen mulle piälle.
- Piätin kyllä että en aenakkaa kävele. En sittä yhtää askelta.
Ja niimpä jootu mamma meekäläesen kantammaan pihalle semmosena jäekkäjalakasena lypsyjakkarana.
- Siis meekäläenen olj se jäekkäjalakanen. Ee äet. Silläkertoo.

Siinä myö seesoo jökötettiin sittä rinnatusten.
Äet koetti hookutella kävelemmään. Vaekka millee konstilla. Vuan eepä ies namipalakaa aattanna.
Siinä seesottiin vuan.
Uattelin että kumpiko antaa ennemmin periks. En sittä minä aenakkaa.
Ja äethän se jootu periks antammaan. Ee kestännä hermo.
Nosti meekäläesen kaksin käsin jakkarana ja kanto tuppaan.
Tuntu sanovan siinä että sepä on nyt koera sittä ulukoellunna.
Kokonaeset kolome minnuuttija seesonna nurmikolla.


- Takkuulla en sittä lähe mihinkää...seesottaan vuan vaekka mualiman tappiin...
Nuamaan kyllä tuuloo meleko vilakasti...kyllä se äet kohta viepi tuppaan...
Iha on jo jalakoterä semmosessa asennossa.


 Tänäpäevänä olj sittä jo toesellaesta. Myrsky olj ja mänj.
Oekeennii mukavammakunen ilima.
Nurmikkohhii uamusilla vähä kuurassa jo.
Tunnusti semmoselta oekeelta syksyltä.
Eekä kuahittanna hualarj piällä. Ihan sae omine karvoneen männä.
Nyt ee sittä saetta muutamaan viikkoon, kiitos.What do you want to do ?
New mail

tiistai 15. syyskuuta 2020

Myräkkä tulossa...


Kuuluvat huastavan että tulloo kunnon myrsky. Pienellä ämmällä kirjotettuna.
Ettee plokikamu Myrsky joka oes kyllä ollunna mukavampi.
Heettääsin sohvalle kiireellä iltamassa. Että kerkijjää imasta tarpeeks aarinkoo turkkiisa.
Tiijjä millonka paestaa seoroovan kerran.

Kesällä suatiin aarinkoo. Välillä jopa liijjannii kansa. Ja rupesj jo tympäsemmäännii.
Nyt sitä saes kuitennii olla.
On sitä vuan tuo mielj kumma...


- Äet millonka se myräkkä tulloo? Mittee se tekköö? Onko pakko sillon männä pihalle?
Mittee jos se viepi meeltä katon? Mittee jos se viepi meeltä koko mökin?
Mitenkä kaavvan se kestää? Sattaako vettähhii? Mitenkä paljo? Mitenkä kovasti tuuloo?
Mistee suunnasta? Mittee jos sähköt katkijjaa? Missee on taskulamput? Missee kynttelit?
Onko tarpeeks uunj´puita? Mitenkä suahaan kahvit? Mitenkä suahaan ruokoo laettoo?
No kuulitko mittee kysyin? Minkätaatta et vastoo? Minkätähe on suusj nuin aaki? - Minnekkä se nyt männöö.... oota...etkö kuullunna mittee kysyin?
Vielä jäe kysymätä monta asijata... entäs mitenkä nähhään uutiset jos sähköt katkijjaa?
Ja sittä vielä...What do you want to do ?
New mail

sunnuntai 13. syyskuuta 2020

Pyhäpäevä männä luiskahti


Kyllä jo uateltiin uamusilla että tulloopa mittäätekemätön pyhäpäevä.
No tietennii sentaatta ku sato vettä.
Kuka sielä kehtoo lonttasta satteessa. Ee meekäläenen aenakkaa.
Mitä nyt vähä satteevvälissä pitj kävästä linnuille jöötä pitämässä.
Ja ku ee vielä sitä saehualarijakkaa oo.
Entisessä on niät niin pitkät lahkeet että kompastuu sen kansa.
Äet niitä aena koetti kiännellä männäsyksynä ku sen vuatteen kansa temuttiin.
Vuan eehän siitä mittää tullunna. Ja mahotonta kuahitustahhii pittää se vuate.
Että tuola seon kuapimperukalla ja sinne suapi jiähähhii.
Kyllä en tykkee.

Uusj on onneks tillaaksessa.
Vaekkee mistää meenanna löötyvä justiisa sitä yhtä ja tiettyvä. Jota olj jo kertaalleen soviteltu jollonnii.
Ja jonka immeenen nuukusissaan jätti ostamata sittä. Ja jota ee ennee sua mistää.
Vuan kappas...oljpa tuossa lähikaapunnin M&M kaapassa noheva myyjä.
Ja ihan asijjoekseen rupesj meelle ehtimmään justiisa sitä tiettyvä hualarija.
Ja eekuvvuan lööti jostae eteläesestä kaapunnista. Yhen aenuvan.
Ja joka lähtöö porhaltammaan nyt varmaan huomenissa meelleppäen.
Siis se hualarj. Ee se noheva myyjä.
Kyllä annettiin kehuja ja kiitoksija sinne kaappaan. Oekeeta asijakaspalaveluva se.
Kuvvuan nyt ee satasj ennenku vuate tulloo...


Iltapäevästä herahti aarinkohhii pilikistelemmään.
Pikkusen siinä suatto jo nurmikolla käävvä askeltamassa.
Vaekka märkee olj kyllä.


Äetin hoosumpoloviin ja lahkeesiin olj hyvä käävvä pyihkimässä märät käpsät.


 Ja sittähän se jo tinki oekeen hymmyilyttämmään illasta.
Ku vielä aarinko sohvalle paesto.
Niivvuan pyhäpäevä männä luiskahti.
Lokosa loppu päevälle. Pyhäpäevän raahallinen ilta.😊What do you want to do ?
New mail

perjantai 11. syyskuuta 2020

Kuka ja mikä


- Kukas se sieltä tulloo...??
Ee tieten kettää. Vuan hyvä seon tiellä männessä kahtoo tuaksehhiippäen.
Ku ee ikinä varmaks tiijjä.- Kuka se lipasj tuas jottae suuhusa.. no mitteepä tuota nuin niinku arvelet?

- Kukahan se siitä on männynnä...?
Jotennii tuttu haju kyllä... jaa että omat jälet...no ilimankos...


- Kukalie mahtanoo nuohhii lehet tuosta haravoejja...?
Ja sitä suapihhii kysellä usseempaan kertaan tänäsyksynä. Arvatennii.


- Kuka seon äetimpoeka... jaa-a...mikälie joku määräkoera...
liekkö lissee hölömöjä kysymyksijä?


 - Mikäs se sielä männä syyhältää...? Nelj´jalakanen immeenen?
Jaa että saovvakävelijä...

What do you want to do ?
New mail

torstai 10. syyskuuta 2020

Sattaa ja ropisoo

 
Saetta kuataa taevaantäävveltä. Koko päevän. Uamusta iltaan.
50 millijä saetta on tullunna.
On kuulema kuukaavven saemmiärä yhtenä päevänä.
Jos se oes lunta ni sitä oes tullunna puolj metrijä. Se oes kyllä mukavata.


Vuan ku sae on ropissunna vuan. Ni pihallahan ee oo ollunna yhtää hyvä olla.
Just ja just oon pikasesti käännä kuistin toloppaan jalakoo nostamassa.

Ja tekemistä on pitännä koettoo ehtijä sittä muuvvalta...
Rojukoppoo oon kaevellunna. Ee mittää mukavata sieläkkää...


- Vae ottasko kuitennii pilikkupossun...


...vaeko ehken piikkipossun... vae punasen possun... kesäpossun...eeee...


- TUASKAA ee mittää tekemistä....
 

What do you want to do ?
New mail
maanantai 7. syyskuuta 2020

Mitenkä on viikko alakanna?

Hilipeesti käpälätä toesen etteen...
Joskus näenniippäen. Sano äet. Harvinaesta herkkuva.


Välillä katasteluva. Mitenkä voepi sujakalla poejjalla olla nuin paksu varjo?
Eepä sempuolee...suapi syyvvä raahassa ite ja vuan varjo lihhoo...Välillä vähä hittaampata männöö. Että pyssyy mamma tahissa matkassa.
Tinkii niät naru välillä sinkeelle mänemmään. Ku köntystellöö liijjan isot lenkkikengät jalassa.
- Ee ehken kannattasj ennee kasvuvvarroo ottoo. Tuolla ijällä.

 
Vielä on jokunen karvijjaenen jälellä pensaansyrjässä.
Ee oo linnuillekkaa kelevanna. Meekäläeselle kyllä kelepoo.
Vuan liijjan näkysänä on äet komentamassa poekkeen pensaasta.
Ku muka sittä närästää. Ja heenee syötättää.
Ja äet on työntämässä närästysliäkettä meekäläesen kittaan.
Syöpikö muka lehmä heenee sentaatta että närästää. Tahi hevonen.
Eeku sentaatta tietennii ku heenä on hyvvee.
Maestasj immeenennii ni tietäsj.


 Ja hophee vähä vaahtija pihapelliin immeenen!
Minä piilotan vinkun ja sinä etit...joskus näenniippäen. 😄What do you want to do ?
New mail