perjantai 5. huhtikuuta 2024

IIVARI 25.7.2011-5.4.2024


 Niin rakas äetimpoeka, isännän paras kaverj, nuoren emännän kultamuru

IIVARI MÄÄRÄKOERA


25.7.2011-5.4.2024

Ikkuisesti syvämmissä

keskiviikko 3. huhtikuuta 2024

Köhhee ja nelj´jalakasijaKellot on venkslattu kesäaekaan. Ja Piäsijäenennii takana.
Ee niin kaaheen ilosa Piäsijäenen kyllä ollunna.
Se ku niät äety ryvittämmään meekäläestä ihan enemmältihhii pyhhiin aekaan.
Jaksohhan minä kyllä riehuvahhii. Ja syyvvä. Ja pihallahhii laakata.
Vuan iltasilla ja uamuyöstä rupesj aena ryvittämmään.
Äet alako eppäelemmään että eekölie sitä kennelyskee sittennii.
Ku niät törähtelj välillä niinku oes nuapurin hanahet ollunna siinä iärellä.
Ja siinä yskässä kuulema semmoset iänet lähtöö.
Kaekki liäkärit tietennii piäsijäesvappaalla. Eekä kukkaa puhelimmeen vastoo.
Että oes ies voenna kysästä pitänöökkö mittää tehä.

Onneks se sittä rupesj kuitennii helepottammaan.
Äet kokkeelj kysästä eelissäpäevänä että mittee sannoo meejjän luottoliäkärj.
No sehhii on kuulema lomalla.
Ohan tuo nyt jo vähä lissee hellittännä se rykästely.
Että kyllä jos meekäläeseltä kysyttään ni kyllä ee mihinkää lähetä tööteemään.
Tiijjä sittä että kysytäänkö. Eelissäpäevänä sano äet että huusholliin tulloo uusj nelj´jalakanen.
Ja eekuvvuan meekäläenen kulukuneovvon kyitiin ja hakureessulle.
Onneks se nelj´jalakanen sittä osottaatuhhii tuommoseks liikkumattomaks tappaakseks.

Äet tälläsj siihen sen etteen tuommosen matalan nelj´jalakasen.
Että piäsöö huushollin matalinjalakanen siihen kampeotummaan.
Kyllä ee passanna het ruveta käpälästäpittäin tervehtimmään.
Kyllä pitj tovin aekoo katastella. Että mikälie miehijjään.- No nyt on kokkeeltu...mahtaskoon tuota nyt suaha tähän vähä peetettä.
Ja mitteepä jos vaekka iltastahhii....
lauantai 30. maaliskuuta 2024

Pitkä viikko Piäsijäeseen


Eepä oo kummosesti verestynnä mittää.
Jos olj pitkä pitkäperjantae ni pitkähän tuo on ollunna koko viikko.
Näkkyy olovan että perinteesesti pitkäperjantae on sellisäks vielä semmonen pilivinen.
Ja muutennii tympennäkönen.
Äet sano että eepä justiisa juohu mieleen millonka oes pitkäperjantaena paestanna aarinko.


Jos vähä villaatti tuossa viikolla semmosta kevväämmakuva.
Ni kyllä ee nyt kevväälle näätästä. Eekä tunnusta.
Luntahan tuota vuan tulloo.
Vuan ee tuota ennee montoo lumj´saepäevee liene tälle kevväälle.
Että tulukaat nyt.

Meekäläestä on semmonen köhä vaevanna koko viikon.
Ee mikkää koeriillentsu. Eekä se kennelyskä. Vuan semmonen kuivakka köhästely.
Lie ruvenna tuo syvän äkkäelemmään. Vae lie henkj´putki jootunna hakkaaksiin.
- Syvän ku niät kuuluu olovan luajenna.
Ni sepä sieltä sitä henkj´putkee kuulema sittä suattaa ahistoo.
Eekä siihen taejja ennee mittää konstija olla.
Muuta ku ellee vähä raahallisemmin eekä riehuva.
Piä ja käpälät vielä mänisj vaahilla.
No näellä männään. Niinku on tapana sannoo.
Hyvät ilimat ku olj tuossa yhtenä päevänä. Ni eepä riehuttu.
Istuttiin rappusilla. Ja paestateltiin siinä keksin ja sumppikupposen kansa.
Mikä olj oekeen mukavata.

Tänäpäevänä sitä tuas tuntija vähemmän on aekoo.
Ku tietennii kelloo siirrettään kessäämpäen.
Äet jo rätnäsj että jootunnoo huomenna kahettii päevätorkut ottammaan.
Että suapi sen sisuskellosa kohilleen.
Se ku on nuilla vanahoella immeesillä nuo hommat sekali het ku vähäkää johhii muuttuu.
Eepä tuo taejja hetkaattoo meekäläestä mihinkääppäen.
Sitä ellää oman kellosa mukkaan.
Ja loppuillopuks se immeestennii kello sammaan kiäntyy.


 Piäsijäenen alakaa jo olla meleko lähellä.
Eekaet tässä muuta ku paementoo äet perinnepashan tekkoon.
Ettee vuan unehu se.
Se ku niät on kuulunna meejjän Piäsijäeseen jo vuosj´kymmenijä.

OEKEEN HYVVEE JA KAEKIMPUOLIN MUKAVATA PIÄSIJÄESTÄ KAEKILLE!!
😊


maanantai 25. maaliskuuta 2024

Lunta ja lämmikettäKuhtuuvat tuas takatalaveks tuota lumentulloo.
Kyllä ee oo. Ihan on vuan tätä sammoo talvee joka jatkuu.
Ee se nyt mualiskuussa vielä kesä tule. Oo tullunna vissiin miesmuistiin.
Eekä huhtikuussakkaa.
Pietäähhän tuas tämä talavi loppuun. Ennenku kessee harimoejjaan.

Tuntu kyllä paremminnii ensj´lumelta tuo uusj lumj.Oekeen olj pehmettä ja mukavata.
Tuljhan sitä kyllä tuas melekolaella. Ja pakkastahhii on pitännä.
Vuan ee haettoo meekäläestä. Eekä äetijä.
Kusijaesonkelma ee riivoo vielä tovviin.
Aateekoo onkelma tuas riivoo.
Että ee huolta. Aena pyssyy joku onkelma mökissä.
Vuan seon sittä tuas oma juttusa se.


 Vuan uuvven lumen matkassa tulj nuorj emäntä.
Joka sano että ee ennee piä kuhtuva nuoreks emännäks.
Ku on kuulema kohta keski-ikänen.
- Vuan omasta mielestäsä.Sano äet.
Oekeesti on vielä matkoo hyväntovin siihen.
Nimityksestä viis.
Käätin kyllä joka hetkosen hyväksenj minkä se tiälä olj.
Se yritti ottoo pikku torkkuja. Ja katoen että ihan selevästi tarvihti siinä lämmikettä.
Apukuono olj het paekalla.
Lähheesyys lämmittää,sannoovat. Totta on se.

Hirveen mukavata olj ku se kävj.
Vaekkee meekäläesestä ennee lenkkikaveriks ookkaa.
Ni torkkukaveriks on. Ja telekkarin kahtomiskaveriks kansa.
Ja kahville... ja syöntiin...ja lehellukkuun...ja saanavahiks...ja vuatteevvaehtoon...ja...- Kuule äet...kyllä on tämä sitä suurta rakkaatta...😊😍💖💕maanantai 18. maaliskuuta 2024

Vielä vaenu viepi


Kylläpä on ollunna mukavata aekoo.
Hankj on kestännä hilipetellä. Ja tuohon lähimehtäännii piäsj hyvästi.
Taekka paremminnii taemikkoo tuo vielä lie. Paljo haesteltavata.
Jäniksen jäläkijä, oravan jäläkijä, iliveksen jäläkijä, hirven jäläkijä ja yks hirven makkuussii!
Kyllä ee siitää ennee mehtäverisen määräkoeran päevä somenna.
Ja ku vielä aarinkohhii paesto. Pakkasta olj kyllä melekoverran vuan vuatetta piälle ni tarkenj.


Hirven makkuuksen likellä olj sen jätöstähhii.
Sitähän ee suanna ku matkampiästä haestella. Äet ee laskenna likelle.
Sano ettee tiijjä mittee pasillija siinä on.

Eepä arvanna että tuommosta sakkija on liikkunna ihan melekeen nurkkajuuressa.
Hirvihhii sinä muata kellottanna.
Ilimanko on niitä hirvikärpäsijä loppukesästä takapihallahhii.
Sittä se ilives. Sehhii ihan tuosta ulukorakennuksen takkoo hipsinnä.
Ja siitä tuohon taemikkoon.


 Äet meenasj sotkeotuva jalakoehisa.
Ku ee yhtä jootuin piässynnä nuihen pajukoehen läpi ku meekäläenen.
Aena olj tuo naruhhii kierteellä millommihinnii rissuun.
Ja siinä immeenen teotaroe niihen seassa.
Tuntu sanovan että vielä näkkyy vanahoo vaenu vievän.
Ja jalaka noosoo ku poekosena konsannaan.
Kyllä sieltä pihhaan selevittiin kuitennii.
Ee tarvinna apuja hoehkija.
Tosin eepä tuota oes kyllä kukkaa niitä kuullukkaa.
Suati sinne ehättäätynnä.

Oespaan vielä huomissa uamunahhii yhtä hyvä hankj.
Jos vaekka nyt tuola toesella puolen tietä käätäsj.
Missee on vähä vähempi nuita pajukoeta.
Vuan yhtä paljo hyvijä hajuja ja jäläkijä.
lauantai 16. maaliskuuta 2024

Sensuurija ja mielj´harmija

 


Äet kysy uamusta. Että mitteepä laetettasj plokkiin tänäpäevänä.
Mahtaskoon olla määräkoeralla mittää sanomista.
- No aenahan sitä jottae...jos vuan sensuroemata laetettaan.
Suattasin vaekka tuosta lakkoasijasta sannoo mielj´piettä...ja vettähhii sattaa jos ketä kiinnostannoo.

- No aakastaampa ploki. Sano äet...


- Vuan katotaampa kuitennii ensin. Että onko sitä kukkaa mittää sanonna sinun eellisseen sannaeluusj...


- No ohan tiälä kuule tullunna kommenttija.
Tulehhan lukemmaan ja alahan sittä sannoo mittee vastattaan. Minä suatan tässä nyt naputella.
Jospa tuota nyt lykästäsj. Ja suatasj vaekka vastatuks.

Sittä kuulu monellaesta sannoo peräjäläkeen. Äetin suusta niät.

Ku se tulj tuas se sama homma. Ettee piässynnäkkää vastoomaan.
Aekasa siinä ättäröe. Ja nimetönnä sittä piästiin kuitennii jottae sanelemmaan .
Nimetönnä. Ommaan plokkiin. Kyllä se sittä pistelöö vihaks.


Vuan eepä ihme että niin tuassiisa kävj.
Sehän olj tuas tuo pitäjä pompsaattanna poekkeen. Ja käski kirjaatuva uuvvestaan.
Vaekka siinä jo kirjaatunneena olovinnaan toesella sivulla oltiin.

Meellä männöö nyt lasit hööryyn. Ku äet äkkäelöö.
- Kaekellaesta juuttaannäköstä mielj´harmija sitä pittää olla.
Ja kaveriin plokit jiäpi tuassiisa kommentoematta.
Ku ee piäse. Vaekka mitenkä tingalle yrittää.
Niissäe ilimotettaan vuan että virhe tapahtu. Ee voe julukasta.
Että anteeks kamut ku en kommentoe. Lukemassa kyllä kään.

Kyllä oon ihan nätisti aena sannaellunna niihin. Kamuille.
Ettee mittää puuttujata niihin tarvihteesj.
Piisoo tuota sensuroejjoo tiälä pihassahhii meekäläesen sanomisille.
Äet on hyvinnii hanakkana siihen tarttummaan.
Että mittee suapi sannoo ja mittee ee.
Huolehtisj vuan ensin omista sanomisistasa...
keskiviikko 13. maaliskuuta 2024

Hankijaesta ja hajuhaettoo


Tiukassa olj kuulkee mualj hännässä.
Vesj´liukosta? No ee ollunna.
Puolikas hännästä lähti mualin matkaan. Äet nylyki nyppimällä ja saksilla.
Kaete se nyt jotakuinnii koeranhännältä näätästää vielä.


Mehtee alakaa olla mökin ympärillä. Ollaan kohta ku salolla konsannaan.
Piisoo kaekemmualiman öttöstä kuhan kesäks kiäntyy.
Niin ilimassa ku muassahhii.
Ku sielähän ne sikijjää metän helemassa.
Kyllä en mitenkää innolla oottele sitä.
Äet tuntu jo jupisovan itekseen. Ku harjalla otti murusija pöövvän alta.
Että kohta niitä vilikettää tuas kaverija tuollae. Muurahaesija meenasj.
Hyvissä ajon tuo ressin niistähhii jo hierasj.
Vuan mihinkäpä sitä vanaha immeenen tavoestasa piässöö.


Vuan vielä piisoo lunta. Ja hankihhii on kestännä.
Tosin vuan ihan mökin ympärillä käpästeltiin.
Vuan mukavata olj siinäe.
Jos vaekka tuurillaan oekeen huomenna vettä työnnättelisj.
Ja sittä pakkasta nassaattasj. Ni siitäpä vasta somat hankijaeset suatasj.
Suattasj uskaltaatuva vähä pitemmällehhii. Kuvvuan takapihalle.


 Suattaahan siinä joku aeka männä. Ennenku tuohhii lumj on pienempänä läjänä.

Sitä kusijaesonkelmata ootellessa ilimaantuu aena jottae ättäröetävätä.
Immeeselle niät.

Se ku osti niitä pienijä tommaattija. Ja lappo niitä kittaasa melekosen verran.
Olj se kuitennii hulasveillä huuhellunna ne ensin.
Alako sittä ihmettelemmään. Että mitenkä haesoo näpit kummalle.
Ihanku "sille itelleen" elikkä tiijättä mittee tarkotettaan.
Jostae syystä siinä meekäläesen hännäalus tarkistettiin ensin.
- Oes vuan omastasa alottanna sennii tarkistuksen.
Sittä se rupesj niitä tommaattija haestelemmaan. Ja nehän ne haesj.
Jootuin lenti roskapyttyyn ne evväät. Ja voe kuulkee sitä yököttelyvä.
Ku siinä rätnäsj että kuinka paljo kerkisj sitä sittoo niellä niihen matkassa.

Arvelen ettee meejjän mökkiin ennee niitä osteta.
Onneks ee mittää mahataatija niistä tullunna.
Vuan hyvästi olj tommaatit lannotettu kyllä.
Ku toesesta muasta on matkanneet ja kaappaan kuletettu.
Ja kotonahhii on vielä lannokearomit tallella.
Tiijjäppä toellaan vaekka sitä lannokettahhii.