torstai 16. syyskuuta 2021

Ahkerat... ja vähemmän ahkera


Kyllä on ampijjaeset tehnnä utakasti töetä kesän aekaan.
Vylläsivät tuommoset pesänjytkylän ihan salloo tuonne räästäs´alle.
Ee ehken toenna männä hämmentämmään sitä ennenku kunnon pakkaset tulloo.
Hyvä syy laeskalle naesimmeeselle olla pesemätä ikkunoeta ulukoopäen.
- Ku eehän siihen likelle suata männä jos vaekka tulloo äkästä porukkata siihen kaveriks.
Kyllä oes ollunna nuillehhii tilloo pesäntekkoon muuvvallehhii.
Näkisj lasistahhii pihalle...


Eekä tuo oo pihlajakkaa jooten kessee viettännä.
On pykännä ihtesä marjoo tääteen.
Ja vielä silimäniloks pisti lehetesä punaseks.
Vaekkon muina syksyinä vuan kellastunna.


Laeskotellunna ee oo talon vahtikkaa.
Ahkerana on oltu. Iäntä on pietty.
Ja ylj´miäräset ajeltu pihalta poekkeen.
Liijjemmin ee oo siivekkäetä näkynnä.
Ja postinkulukuhhii muistettu ilimottee.
Koko kylällehhii. Sano äet.
Jonnii tiälä on ies jottae tehtävä. Tarpeelliset tarkistukset on muistettu tehä.
- Eelleennii on pensaehen juurilta kiskomata ylj´miäränen kasvusto.
Toentanookko nuita ennee nyhteekkää. Ku kohta kuitennii kuivaavat poekkeen.
Totesj huushollin laeskansutkee emäntä.
Ja asettelj ahterisa rappusille. Ja kahvimukin siihen käen iärelle.
Oekasj sittä koepesa suoraks ja huokasj syvvään.
Muisti kuitennii vielä maenita.
Että kipaseppa Iivari tuola takapihan puolella kahtomassa.
Että onko jo minkäverra lehtee puonna.
Ettee kaet vielä toenna haravata ehtijä...

tiistai 14. syyskuuta 2021

Mittää ihanata...Suapi kuulema herättee. Ku en ennee oo potilas.
Rävväättämällä tuas se rullakartiinj vaahilla ylös lasin eistä.
Ja loehemalla ihanata uutta uamuva.
Vaekka kuuluu selevästi mitenkä vesj rummuuttaa peltikattoon.
Että semmonen ihana uamu.
Kellohhii jo melekeen kaheksan. Kuulema paljo.
- Mitteehän siitäe sittä...ku olin vast´ikkään viijjeltä käännä pihalla.
Ja syönnä semmosen aekasen uamuevvään.


 Eekä kyllä koko päevässä ollunna liijjemmin mittää ihanata.
Jos ee ollunna siinä uamussakkaa.
Sevverra olj satteessa taakoo päevällä. Että häthättee kerkisj pihalla pistäätyvä.
Käpäläsä ja mahasa kastelemassa.

Sittähän tuota vettä onnii piisanna.
Mitenkä täätisessä voepihhii sitä vettä kuatoo jatkuvasti.
Päevä toesesa perrään.
Eelleennii se ihmetyttää että minkä taatta ee suattanna kesällä sattoo.
Oes männynnä mukavammin.
Ee nyt sittä suoltas sitä koko kesän saetta kerralla.
Mikä olj tässä nyt se uatos...se poentti niinku sanotaan mualimalla.

Kaks astetta näättää ulukomittarj lämmintä kuulema nyt.
Suattaa olla uamusilla meleko lipakka kelj jos pakkaselle kiäntää.
Se ku tuo vesj´miärä jiätyvä jytkähtää.
Ni siinä tuas yllättyy meleko monj aatoelija. Eekä toellaankaa ilosesti.
Ja suattaapa yllättee samallaella immeesennii jalakapelissä.


Jos on uamusilla sanomista. Ni tuntuu olovan iltasillahhii.
Ee piä männä kuulema immeesten petijä penkommaan.
Mittää penkonna...koetin ystävällisesti vuan aakasta päeväpeetettä eistä.
Että siihempä on sittä immeesen hyvä köllähtee muata.
Viärin aakastu kuulema. Viärästä piästä.
Että semmosta ihanata tänä päevänä.

Huomenna on ehken parempi päevä.
Ee pitäsj aenakkaa vettä sattoo.
Muustahan tuota ee vielä tiijjäkkää.
Eekä kyllä tarvihekkaa.

perjantai 10. syyskuuta 2021

Mitteepäs myö...


Mitteepä lienöö sanomista tästä päevästä...
Aenahhii että on männynnä. Melekeen, tähä aekaan illasta.
Pihalla on tepasteltu. Kylillähhii kääty.
Aarinko on paestanna. Ja lämmintähhii piisanna.
Siinäpä nuo tärkeemmät.
Tietennii uutiset katottu. Ja toeset. Ja vielä kolomannettii. Ja kaekki haakuttu.
Katottu on Pumtsipumit. Siät. Serlokki Holmesit ja lännemmiehet.

Välliin on tok muistettu syyvvä. Ja keettee kahvit. Usseempaan kertaan.
Haakuttu kaekki liikenne tiellä ja pihalla. Ja tontin ilimatilassa.
- Tosin huolestuttavasti on tuo ilimatilan liikenne huvenna viimeaekona.
Ee nuo liene kuitenkaa kaekki sinne etelään pakkaanna.Ukki on tervehitty usseempaan kertaan. Niin pihalla ku pirtissähhii.
Se vuan jakso männä köpsyttee pikku lenkille ku myö tultiin.
- Vaekkee pitkällä kääkkään ni silti pitemmällä ku myö.
Ukki sanohhii että mittees myö vanahat miehet. Kuhavvuan männä lekkastaan vähämmatkoo.


 Syksy ku on tullunna. Ni äetillä pakkoo nyt semmosta ressijä.
- Mikä nyt ee sinällään ihmetytä. Ku sillon joka vuuenaeka joku ressi.
Vuan nyt se ressoo siitä lintulaavvasta. Joka pitäsj suaha.
Ja joka toen eiti oes pitännä suaha jo männä syksynä.
Ku entinen on nyt niin huono jo.
Että jos siihen pistää lintuin evväät. Ja siihen lintu männöö.
Ni eepä kestä. Vuan rumpsahtaa läjjään koko laetos.
Ja kohta tulloo kylymät ja oravattii toevommukkaan.

Kyllä on kuulkee laatoo jos jonniillaesta. Vuan ee sopivata missää.
Ku sen pitäsj olla tarpeeks iso. Ja reonamilla tilloo.
Vuan kuitennii suojasa. Ettee lähe jyvät ja muut tuulemmatkaan.
Eekä sua olla mikkää roekkuva. Vuan semmonen kepin nokkaan pantava.
Ni semmostapa ee oo vastaan tullunna vielä.
Jos kamut kuuletta taekka niättä jossaen semmosen joka nuihin tuntomerkkiin passoes.
Ni laettoopa meekäläeselle tietoo.
Herkijjäes äettii ättäröemästä konneen iärellä.
Ja keskittysj tärkeempiin etittävviin.
Niinku vaekka meekäläeselle uuvven Hiirulaesen etintään.
Entinen alakaa olla niät entinen.
Niitäkkää ku ee niät löövvy mistää....tiistai 7. syyskuuta 2021

Hetken hupi


- Huvitusta toepilaalle, sano äet ja anto tuommosen irvistävän otuksen.


Tuumasta toemeen...


- Mikäs rööhelö se sulla selässä on... oho...katoppas ku mitenkä se nyt tarttu nuivvuan hampaaseen...- Vaahissa putosj loputtii rööhelöstä...yhtää en nyhtännä mittää...


- Nyt suattasj sannoo että kirjaemellisesti hammas hampaasta...

Koko hommassa mänj vajjoo kymmenen minnuuttija.
Ku tulj niät vähä aekaeltuva.
Ylleesä oon kyllä ollunna vähä jootusampi.
Lie vähä nyt tahti hijastunna ja voemat huvenna saerastaissa.
Äet kyllä sano että sepä olj tuas semmonen hetken hupi. Niinku ylleesä.

Hyvästi on kyllä nyt viime päevät männynnä.
Ja pikkuhilijjoo ruppee kohta voematttii pallaatummaan.
Luikahin jo karvijjaespensaaseennii...en kyllä kerinnä montoo marjoo maestella.
Äet niät vilahti havukkana komentammaan poekkeen.
Ee kyllä oes kannattanna männä. Ku tingalle rööhtäättelj illan ne syönnökset.
Vuan muutehhan tuo on ihan mukavasti männy.

lauantai 4. syyskuuta 2021

Asijasta toeseen...


Jonniimmatkoo oon käännä tiellähhii tepastelemassa.
Iltapäevästähän tuo aarinkohhii paesto.
Vuan ee sitä toepilasta passoo kovin pitkälle kuletella.
Onneks äet sen älys eekä lähtennä nyhtämmään.
Piisoo tuo ku jos omassa pihassa telekkuvvaa.
Ja tuvassa niihen pehmeehen kaveriin kansa.Kohtalaesen keppeesti tuo käpälä noosj kuitennii.
Vaekka eellisestä lenkistä on aekoo männynnä.
Melekosen kolakkata olj kyllä ilima. Kaheksan astetta lämmintä ja kova tuulj.
Ens yöks taetaa tietellä pakkasyötä.
Äet kävj jo tässä illasta kukkapurkkijjaan peettelemässä.
- Vaekka oes nuille jo se ja sama vaekka antas olla sillään.
On niät jo nyt sen näkösijä niinku oes jo kertaalleen paleltunneet.Ukin rappuskukka pittää kyllä peetellä.
On vielä oekeen topakan näkönen.


 Äet kävj eelissäpäevänä hakemassa meekäläeselle kassikaapalla purkkisapuskata.
Sitä semmosta mahalle kääpee. Joka on hyvästi maestunna.
- Tähä asti.
Eepä oo niät tänäpäevänä maestunna se eväs.
Kaekki muu kyllä maestusj.
Nyt seon päevitellynnä että mitenkään nuihen purkkiin kansa kääpi jos ne ee ennee maestukkaa.
No ohan nuita purkkija kuapissa monellaesta. Maha-ystävällistä. Se tuumaelj.
Kyllä ee meekäläestä ällyytetä nuissa sapuska-asijjoessa.
Ettee kannata sen siinä nyt suunnitella että tekköö sekotuksija.
Kyllä on niin että jos ee joku maestu ni se ee maestu. Vaekka sotkisj sekkaan mitätahhaan.
Kyllä pittää ruveta nyt tarkkaan haestelemmaan evvääsä.
Se jos joku ruppee tympäsemmään ni sille ee maha mittää.

Vuan asijasta toeseen;
Lapissa olj satanna jo lunta.
Sitä ootellessa....


torstai 2. syyskuuta 2021

IlimastommuutostaNuivvuan sujahettiin syyskuulle!
Ja mahottoman kolakkata tuulta koko päevä. Ja eeköpä vuan vettähhii roeminna.
Ja rakkeeta yhellä aekoo!
Se tulj syksy yhessä hujjaaksessa.
Vuan niinkaet se ylleesä kesän jaläkeen ruukkoo olla.

Vaekkee liene ennee niinkää takkeeta siitä että mittee minnii jäläkeen tulloo.
Ku on tämä ilimastommuutos vallalla.
Sielä on ison veen takanahhii laenehtinna kavut isossa kaapunnissa.
Ja toesaalla mualimassa pallaa koko mua. Ku on kuivoo.
Lunta rummaattaa kinostolokulla sielä missee ee ikkään ennen sitä oo ollunna.
Ja sittä meeltä tiältä kuulema talavet hävijjää.
- Taekka eekaet ne talavet hävijä vuan se lumj´talavi.
Kyllä männöö jootavampäeväseks mänö.

Kyllä sitä tiijjättäkö voepi olla sitä ilimastommuutosta vähä pienemmälläe paekalla.
Niinku vaekka tiälläe perukalla. Ja ihan meejjän huushollissahhii.
Ku jos niät vaekka on huushollissa semmonen miespuolinen joka ruppee paestoo kärryyttämmään sieniä.
Ja sittä on samassa huushollissa naesimmeenen joka inihoo sieniä. Ja etennii niihen hajuva.
Ni kyllä siinä jootuin karahtaa huushollin ilimasto näen syksykelillä ensin pakkasempuolelle.
Ja sittä hiiltyy helteelle. Ja suattaapa vähä semmostahhii jonniillaesta akanilimoohhii siihen riipasta.
Totistettavasti.
Ja sittähän se ilimastommuutos vasta onnii.
Jos niät vaekka niistä sienistä äetysj jottae kuasuuntumisilimijötä seoroomaan sille niihen syöjälle...

Tässä sitä on jootunna nyt semmosessa muutoksessa elelemmään.
Vuan onneks suatto olla semmonen jootuin ohimänövä ilimijö se.
Kunnes tulloo tuas joku uusj.
Että arvoomatonta seon tämä kaksj- ja nelj´jalkasten eläminen nykymualimassa.
Niin tässä omassa pienessä ku tuola isommassahhii.


ps. Syönti on maettanna meekäläesellä ja olo on ollunna virkee.
Tähä asti aenahhii. 😊


 

tiistai 31. elokuuta 2021

Katasteluva ja kehorrakennusta


Tässä kuulkee yks päevä katastelin piäskysten toohuja.
Mahottomalla hötäkällä eteläämpäen lähtivät. Hyvvee matkoo niille siinä toevottelin.
Vuan mittee kummoo...mänj joku päevä ja johan siinä sujakehtelj pessään parj piäskijä.

Mahtokoon niille käävvä  sama homma ku meejjän äetille..
- Pitj vielä tulla tarkistammaan hellallevyt. Ja ettee vuan jiännä kahvinkeetin piälle.
Ja sammuttiko viiminen lähtijä varmasti valot.
Äetillä seon tuommonen kierros aena jonnehhii lähtiissä.
Ja ehken vielä varuiks joskus jootuu takasihhii kiäntymmmään.
Ku ee muista että mitenkään se olj...


Suatto kaet se olla että jos vaekka unehtu jonnii piäskyspenskan uimahoosut matkasta.
Ku kerta etelään vielä männöövät. Ja hyvviin uimavessiin iärelle.
Oeshan tuo ankeeta jos yks vuan rannalta jootusj kahtelemmaan. Ku muut ilakkata pittää uimaveessä.
Eekä itellä uimahoosuja. Ku unehtuvat sinne Suomen kesäpessään.
Äetpiäski nohevana kävj ne hakemassa. Lapspiäskin loma on pelastettu.
Semmosija ne äetit on. Mistä piästäännii sittä sopivasti toeseen aeheeseen.
Meejjän äet on niät rahanna meekäläestä puntarille parina päevänä.
Että onko ruvenna syönnökset vastaatummaan.
Ku, anteeks vuan suoraan sannoin, kuulema toesesta piästä tulloo yhtä paljo tavarata ku toesesta männöö sisälle.
Eekä oo pienet miärät ne...

Että mitenkä männöö tuon paenon kansa.
No eepä oo kuulkee meejjän puntarj varmaan millonkaa suanna hämmästyvä yhtäpaljo ku nyt.
Ku oekeen ilosta kiljahettaan sen piällä.
- Ylleesä ku tinkii olemmaan päevvaston...kaahunkiljaaksija.
Meekäläesen paeno on noossunna kuulema 300 rammoo.
Ja seon kuulema hyvä se. Ja ilonen asija.
Vaekka voepi kaet sitä osasa olla silläe kortisoonilla. Ku se tinkii turvottammaan kuulema.
Ee kyllä semmosta oo ollunna silimin nähtävissä.
Että pitänöö luottoo että koerapoeka muutevvuan patvii.

Seon nyt sittä meekäläenen virallisestihhii semmonen jonniillaenen kehorrakentaja.
Ja paenonnostaja.
Eepä kyllä mittää sitä vastaan.
Sapuska on maestanna hyvälle. Ja sitä suapi ihan pyytämätähhii.
Tosin ne kerta-annokset on meleko nuukija. Minummielestä.
Mutta niitä antokertoja on kyllä onneks monta päevässä.