maanantai 28. marraskuuta 2022

Mukavat vieraat


 


Oljpa kuulkee sittä mukava päevä eelissäpäevänä.
Saen tuommosen mukavan vieraan. Ja tietennii nuoren emännän ja vävyn sen kansa.
Ku vaekka noheva kaverj tuo Iso Musta onnii. Ni ee se kuitenkaa ihan itekseen aatolla kurruuttele.
- Ee sen oekee nimi tietenkää oo Iso Musta vuan sillä nimellä nyt kulukekaat tässä.
Ku se ee ehken haluva nimmeesä julukisuuteen. Enkä muistanna siltä kysyvä että suapiko sannoo.

No. Jokatappaaksessa hirveen hyvästihhän myö toemeen tullaan keskennään.
Ja sovitaan olemmaan ahtaammassae paekassa ihan rinnatusten.
Peräseltään mäntiin immeesen luota toesen luokse.
Ja aena piisasj ruaputusta ja namipalloo. Tasapuolisesti.
- Vaekka ihanku oesin ollu näkövinänj että äet sujjaatti ehken yhen enämpi vieraaseen kittaan.
Vuan pittäähän sitä kyllä vierasta kohen olla rovellaan. Ja sitä vierasvarroo tarjota.

Immeeset lähti siinä jollaeaekoo pihalle jottae toemittammaan. Ja myö jiätiin oottelemmaan.
Sanovat että kohta tullaan, ootelkoo.
Kyllä seon se immeesten "kohta" itekseen ootellessa sittä pitkä aeka.
Sen oon sittä monneen kertaan suanna huomata.
Vuan kaverin kansa männöö yhessä hujjaaksessa.


- Kuule kaverj,ootellaan vuan, kyllä ne sinun sakkis kohta sieltä tulloo...ee ne jätä sinuva tänne!


- Nyt kuuluu jo rappusilta myskettä...tulloovat jo...


Olj se varmaan mukavata tulijoelle ku olj kaks ilosta koeroo vastassa.
Mukava olj päevä.
Ja kaaheen haekee olo jäe ku mökki hilijenj sittä ku lähtivät.
Vuan eekaet tässä ku uutta kääntijä ootella.


perjantai 25. marraskuuta 2022

Kuhampaan juaritellaan...


Seon kuulema nyt joku musta perjantae.
Kyllä on ollunna mustoo jo monena perjantaena. Ja muinae päevinä. Pimmeetä niät.
Onneks ee muuten oo mustoo. Ku on tuo vähänen lumj pysynnä muassa.
Kyllä ee nyt oo immeeset kööhijä eekä kippeetä.
Ku kaapat maenostaa kilivalla omija tarjooksijjaan.
Ja immeeset ryykee kaappoehin ostelemmaan tavarata.
- Vaekkee tarvihe vuanku halavalla suapi.
Valetarjooksija ovat kuulema. Sannoovat lehissä ne jotka olovinnaan tietää.
Se ja sama. Tärvätkäät vuan immeeset keillä on hinku ostoo.
Meellä on se elä osta mittää-päevä.
Joka kuulema oekeestihhii on keksitty tälle päevälle muuvvallahhii.
Ee oo ollunna tähellistä tarvista mistää.
Elikkä ee osteta.
Eekä kyllä myyvväkkää.Männä vuonna tänäpäevänä sato 20 senttijä lunta!
Olj tolokun talavi.
Siinä muistooksenj naaku meejjän immeesten niskanikamat ja selät.
Ku kaahovat sitä lunta rappusilta ja portimpielistä.
Meekäläesellä ee taenna käpsät yltee muahan ies.
- Taekka yltihän ne muahan. Vuan piä ee lumempinnalle.


 Oon harmitellunna tuota hurstija piällä. Ku on meleko luaja vuate se.
Vuan sitähän eletään niitä aekoja. Että pittää jooluun ruveta valamistaatummaan.
Ni onse hyvä etton vuatteessa semmonen jooluvvara.
Ku kerta nyt suan syyvvä sitähhii kinkkuva vähäsen.
- Jos kerta tuo maharustinki vuan pyssyy kohillaan.
Ja ehken jottae herkkujahhii. Ni eepään het vuate ahista.
Äettii näky salloo venyttelövän verkkarj´hoosuisa kumj´naahoo.
Että antaako mahollisesti minkäverran myöten.
Vae pittääkö kuitennii varuiks käävvä halavastahallista ehtimässä parj kokkoo isommat.
Se ku tuntu sanovan ettee mittää tarvihe joolulahjaks.
Paetsi miärättömän miärän valakeeta suklaatija.
- Se tietää sittä sitä että uuvvelta vuuelta männään laakalla lenkit.
Niihhän se männöö joka uusj´vuosj.
Minkäpätähe oes tämä tulovahhii joku poekkeos.maanantai 21. marraskuuta 2022

Nakista makkaraks...


No niin se tuas viikko hujahti.
Siitä ku eellisen kerran on tiälläe plokissa kääty mittää päevittelemässä.
Ee kyllä oo mittää kummempata ollunna. Eekä tehty.
Kuhampaan kuljaeltu. Ja mualimammännöö siunusteltu.
Jaa...no sevverran on tapahtunna että naesimmeenen sae pitkästä aekoo sylykästyvä matot pihalle.
Ja siivosj.
Että nyt ee ihan justiisa olla pöllyyn säkkeötymässä.
Vuan siinäpä sitä.

Huomasitta ehken etton meekäläesellä paejjanvärj vaehtunna.
Sehän on semmonen homma nyt. Suurj onkelma. Ja raketija.
Seon kuulema tämä poeka patvinna niin paljo.
Että se punanen paeta alako kuulkee ahistammaan.
Nyt pittää sittä sinnitellä tuommonen hursti piällä.
Eekä kuulkee sovi sekkää jussipaeta piälle!
- No ohhoh ja voe tokkiisa, sano äet, vähä ku lenkkimakkarata koettasj survoo nakinkuoreen.
Niin kuulema kääpi. Ku liikoo nakkija syöpi. Muuttuu makkaraks.
Hyvähän se jos lihhoo luihempiälle tulloo.
Ee oo niät sekkää hyvä jos talavevvinkka luihen läpj puhaltelloo.
Vuan männöö sillon karteroopit vaehtoon. Jos niät jokasuuntaan luajennoo.
- On äetistä nähty tuo viimemmäks maenittu.
Eekä löövvy ennee sitäkkää paekkoo mistee sen jussipaejjan äet viimeks tilasj.
Että jos oes semmonen numeroo isompi...
Äet tuntu sanovan että pitänöökkö isännän paetoo laenata sulle.
Oonastelin sitä mukavitsiks. Ettee ehken tosissasa kuitenkaa.


 Eekaet siinä muuten mittää.
Kuhavvuan ee tarvihe tämä leninki piällä lähtee immeesten ilimoelle.
Kyllä ee oo mukava jos vakkaenen koeramies helemoesa säkkeötyy.
- Vaekka pittäähän ne kuulema mualimalla miehettii leninkijä.
Ja mitäpään kaahtanata.
Vuan ee oo meekäläesen vuate ee.
Kyllä en lähe liähästelemmään kylille tuommonen piällä.
Kahtoovat vielä että mikkään hurleelakka se sieltä nyt sieltä tulj...


tiistai 15. marraskuuta 2022

Ee itestään selevee


Ensmästä kertoo piäsin nyt hilipettelemmään uuvvelle lumelle.
Nuin niinku oekeellalaella.
Ku tässähän on nyt vähä hittaammin pitännä männä viimeaejjat.
Eekähäntä nytkää mihinkää oekeelle lenkille mänty.
Kuhampaan tuossa pihatiellä käpästeltiin.
Sae sen hyvän lumj´tuntuman käpäliin.


Äet sano että koerapoeka on nyt tolokussa kunnossa.
Ku ee niät meenanna paeta piälle männä.
Oljpa tuo mitenkä tahhaan. Parempi seon kuulema näen.
Ku että luut kolokkaa toesijjaan vasten. Niinku meenasj käävvä.
Ohan tuo muona nyt maestunna.
- Vähä valikoejjen vuan kuitennii.
Ku kerta nyt suapi syyvvä muutae ku sitä vähärasvasta yksistään.


 Ee se oo kuulkee itestään selevee. Että jokapäevä on hyväpäevä.
Ja kaekki männöö mallilleen. Ee tok.
Kyllä on se tässä huomattu.
Silläpä se onnii onnempäevä se ku piä tuas kiäntyy kuvalleen.
Ja käpäliin alla on uutta ja puhasta lunta.

Pysysj nyt vuan tuo lumj muassa. Eekä sulloo lätistäsj poekkeen.
Näätästäsj valosammalta mualimahhii.
Ku ee se päevämpittuus oo ennee ku jonniivverran piälle kuuvven tunnin.
Ja se ee oo paljo se.
Ja kyllä kaet se tuonniivvertanen lumj´miärä tingalle piisoes.
Ee tarvihtisj immeesten ängetä kolan kansa.
Ja ättäröejjä sittä kippeetä selekee ja muuta.
Ja meekäläeselläe muavara piisoes.
Kuhavvuan sitä lunta oes.
Ku ee sekkää nykysi oo itestään selevee.
Se että sitä lunta talavella on.

lauantai 12. marraskuuta 2022

Justiisa nyt on hyvä


 Johan nuo ruppee helepottammaan niskajuntturat.
Vuan vielä pittää koettoo olla riehumata. Kyllä on kuulkee hankalata se.
Ku niät tunnustasj että jo tuota vähä voes palloo eli jottae sikkoo huuvattoo.
Vuan äet on het havukkana siinä vahtoomassa ja kieltämässä.
Rappusissahhii nostaa pihalle ja tuppaan. Vaekka kyllä ite jo piäsisin.
Kolome rappusta ku on vuan.
Uutisettii on jo haakuttu.
Ja seon immeesten mielestä terveemmerkki.
Sillonku niät olj pahimmillaan nuo niskat ni ee ies haakku irronna.
- Ku mitenkä sitä haakut jos et kärsi piätäsj nostoo. Eekä haaakku kule piä alaspäen.
Kyllä kulukoo nyt.

Mahoton tuulempuhurj on puhaltanna tänäpäevänä.
Korvaläpät olj justiisa nurimpäen ku pihalle vietiin.
Ja äetin harvat piäkarvat harventu entisestään. Ku tuulj puhalti niitä pitkin pihhoo.
Oes ollunna kaaheen mukavata pihalla pällyillä. Tuulesta huolimata.
Vuan eepä immeenen siihenkää luppoo antanna.
Ku kerta liäkärj miäräsj ettee viikkoon ku kävelyllä männään.
Ni ee ollunna juoksun malloomista.
Jospa tuota ilimoo piisoes vielä että piäsöö juoksuvaahtiinnii vielä.
Vaekka kyllä kaet tässä rampiutuu jo tuossa makkoomisessa.
Taepunookko kintut ennee vaahtiin ollenkaa.

Huomenna on se Issäempäevä.
Piettiin sitä jo etukätteen eelissäiltana ku nuorj emäntä kävj.
Ja suatta uskoo että meekäläenennii sae täätekuakkuva maestoo!
Pitkästä aekoo.
Siinä olj kaks hyvvee samalle illalle; nuorj emäntä ja kuakku. 😍

Toevotannii tässä nyt jo oekeen hyvvee ja ilosta Issäempäevee kaekille isille ja ukille ja muille "lapsellisille" miespuolisille! 💗😊


tiistai 8. marraskuuta 2022

Ee hypitä,ee haakuta


Kyllä ee mäne niinku Römsöössä hommat.
Yks vaeva ku asettuu ni jo uutta lykkee.
Perjantaena oltiin ilosija puhtaasta sapesta. Ja mahasta joka ee renkloo.
No jopa vuan alako viikolloppuna ruoto vihottelemmaan.
Piä ee noossunna yhtää. Eekä kärsinnä kovaläppijjään puistella.
Äet lykkäsj liäkettä siihehhättään.
Ja sittä liäkäriin seoroovana päevänä ku pitjhän se selevittee että missee vika.
Piikki kannikkaan ja untenmaelle.
Selekee tietennii kuvattiin nurin ja oekeen.
Meekäläesen tuurilla hyvät ja huonot uutiset sieltäe.
Sano liäkärj ettee oo nähnnä nuin tervettä selekärankoo vanahalla koeralla ennen...MUTTA...
sielähän olj kuitennii sittä viimisessa nikamavälissä se semmonen kalakki.
Se ee kuulema selitä niskavaevoo. Siinon vissiinnii vuan semmonen lihasjumitus.
Vuan hyppimiset sohvalle ja pettiin ja meekäläesen ommaan tuoliin loppu siihempaekkaan.
Ja kaekkinaenen riehuminen.
Suattaa niätsen nassaattoo sinne selekään sempäeväsen jumin ettee ennee jalat kannakkaa.


 Nyt sitä tuas sittä liäkettä syyvvään.
Ja äet pelekee että mittees jos se selekä kuitennii nyt sittä pettää.
- Lattijalla muatessa...? Kysyvvuan.
Nostaahan ne sänkyyn eli sohvaan vuan sittä havukkana vahtoovat etten hyppee alas sieltä.
Ee mittää raahoo ennee.
Vaekkee tuo kyllä tie mielj liijjemmin hypelläkkää. Eekä riehuva.
On vielä niskahomma sevverran sinkeellä.
Ja varovasti pittää liikkua hissutella muutennii.
Harmittaahan tuo ku ee kärsi kuvalleen haakkuvakkaa niinku koerat ruukkoo.
- Piä pystyssä keohkoen täävveltä.
Vuan pittää piä alaspäen vuan yrittee köhästellä.
Uutisettii männöö ihan piloelle ku jiäpi haakkumata.
Että tämmöstä hommoo sitä nyt meekäläesellä on.
Makkuuta ja sennii perästä makkuuta.
On nuo kintut kuitennii pelanna toestaseks vielä kuvalleen.
Että lienöö hyvä kuitennii se.

lauantai 5. marraskuuta 2022

No sitä hyvvee ja huonompata tuas...


Pyhhäempäevee on pietty. Ja haatuumualle on kynttelit viety.
- Taekka äet kävj viemässä. Ku eehän sinne meekäläesijä lasketa.
Vaekka oesin kyllä osanna siivolla olla. Ja ukille kynttelin viijjä.
Ohuven kerroksen sattoo sihnutti semmosta lumensekasta. Joka sulj poekkeen het.
Ee paestanna aarinko. Vaekka äet olovinnaan uamusilla kahto ennustetta että vähä paestasj.
Hupatusta olj ennuste.
Sittä rupesj vettä tihhuuttammaan. Ni äet aakasj netistä siätiijjot.
Ja kappas kummoo. Sielä näätti ennuste että suattaa tihhuuttoo!
Nyt olj takkuulla tuas semmoset ennusteen tekijät.
Että yks meterolooki kahto overraosta minkälaenen ilima, huuti sittä toeselle tietosa.
Ja se toenen näpyttelj sen kaekelle kansalle tiijjoks.
Olj kerrannii semmonen aejjantasanen. Eekä ennuste.

Meekäläesen köejjäsivät eelissäpäevänä sinne mahantutkintaan.
Tuas lähti mahakarvat. Vuan olj se oekeen mukava oma liäkärj joka tutki.
No suatiin hyvät uutiset.
Olj niät sappirakko ihan tyhjä. Ee mittää pärtöö tippookaa.
Viimekshän sielä olj sitä sakkoo mittee ee oes suanna olla.
Nyt ee mittää. Tyhjä olj ku äetin piä. Heh.
Suan nyt vissiinnii mahampuolesta vaekka kinkkuvahhii maestoo.
Aenahhii liäkärj lupasj semmosta.

Vuan niihhän se männöö.
Että ku suapi hyvät uutiset. Ni eeköpään tullene jo het jottae huonoo perrään.
Ettee niät vuan liijjan hyvin mänisj.
Eelissäiltamassa rupesj vähä takasta aristammaan.
Ee oekeen huvittanna ies vinkuin kansa pelijä pittee.
Eekä oekeen sohvalle hyppykkää ollunna maullaan.
- Äet tosin kyllä kielti sen homman het ku näkj ettee oekeen oo takanen kohillaan.
Nyt sitä sittä on oltu vähemmällä heelumisella.
Ja kipuliäkettähhii äet tarjos.Ku esinnä soetti liäkärille että mittee tehhään.
Oljhan tuo päevällä vähä parempata tuo oleminen.
Äskön vähä jo sorsalle kyytijä annoen.
Ee kyllä pitkä kyyti ollunna ku äet pisti sen poekkeen ja sano ettee vielä riehuta.
Katellaan tässä nyt sittä. Jospa tuo vaeva hyvinnii vaekka siitä asettusj.