keskiviikko 21. helmikuuta 2024

Viimepäeviltä...


 


Sitä on sittä monellaesta ilimoo piisanna viimepäevinä.
Nyt ihan kelevollista muutamata astetta pakkasta.
Vuan sitä luntahhii. Ravvaatti laavvantaeta vasten 30 senttijä.
Siinä immeeset ruapi piätään. Että minnekkä ne kelekottaan.
Ku alakaa olla jo pihamua täännä.
Jo sano tuas yks immeenen, että oesija rakentanna tasakattosen talon.
Oes suanna sinne enimmät lumet kelekkoo. Pihhoo täättämästä.
Pakkopa se olj isännän sieltä katoltahhii ne lumet puotella.
Semmonen miärä olj sielläe. Että oes suatu kyllä tuuletusta mökkiin.
Jos niät oes ooteltu katon rumahtamista.

Äet  surj ku ee piäse linnuille ruokoo viemään nyt pissipuulle.
Ku siinä olj nyt tiellä mahoton kinos.
Sittä se sissuuntu. Ja sano että jo lie kumma jos ee yks eokko piäse sinne.
Ja eekuvvun mänj ja puarasj siinä metriisessä hangessa.
Ja piäsj ku piässii viemään linnuille ja oraville eenettä.
Piäsj poekkeennii vielä.
Kyllä aattaa paha sisu monneen asijjaan.Tältä näätästi pihanäkymä lumj´tuprakan jäläkeen.
Lasj olj ihan lumempeetossa. Vähä näky pissipuun huamuva vuan.


No toessapäevänä olj sittä muut hommat.
Se tuas koeraukkelj köejjättiin aatomoppiiliin.  Ja aatonnokka kohen pohjosta.
Ja tultiin varsinnii tutun näkösen rakennuksen pihhaan.
Äet sano että se oes nyt sittä liäkärj´käänti eissä.
Ee suattanna mittää sannoo eiltäkäsin...


- Mittään lie tiijjossa... kyllä en tykkee ettee mittää sanota etukätteen.
Nii on elo meekäläesellä ku sillä yhellä muinosella Ison Kirjan miehellä.
Vanahaks ku tulloo ni joku vuan vyöttää ja viepi minnekkä haluvvaa.


Se tunne ku sulle selevijjää ettee tulosyy ollunnakkaa mikkää ens´rehvit alttarilla.
Taekka meekämääkylle morsmaekku. 😧

No onneks olj se oma luottoliäkärj. Ja kysseessä vuan syväntarkistus.
Tuassiisa sanottiin etton luaja syvän.
- Aena oon ollunna sitämieltä että meekäläenen on hyvinnii syvämmellinen ja avarasyvämminen.
Vuan sen kansa elettään. Kaekki se aeka mikä on jälellä.
Ja hyvviin roppiin kansa.

Vaekka sitä uatteloohhii että ee mielessäsä ja syvämmessäsä vanahene.
- Tuntoo kaekki tunteet niinku nuorena. Rakastaa ja iloehtoo.
Ni silleppä ee mittää maha.
Että se tuo piälliskuorj se vuan ruppee muistuttelemmaan.
Että eepä tätä loputtommiin piisoo.
Vuan niinku sanoen ni kaekki aeka elettään ilolla mittee on jälellä.
Oljpa se sittä minkäpitunen tahhaan. 😊perjantai 16. helmikuuta 2024

Pimmeetä


Näen jäläkikätteen kiitokset ystävämpäevätoevotuksista.
Se piäsj se päevä jotennii luiskahtammaan ettee toevoteltu tiälä ystävämpäevee.
Vuan kyllä kaekkija ystävijä uateltiin kuitennii.

Sitä äkkiseltään luulisj. Että seon meejjän pihassa aena pimmeetä.
Taekka aenahhii semmosta hämärähhyssyvä.
Ku ee koerastakkaa nuamoo kuvissa erota.
No siitähän se johtuu ku ee äet oo oppinna kameran siätöjä.
- Kymmenen vuottahan se vasta on sitä käättännä.
Ettee voe kaet oottookkaa että vielä oes oppinna.
Meekäläenen on kakstoesta vuotta ja vähä piälle sitä koolanna.
Eekä oo paljookaa kehitystä immeesessä tapahtunna.
Että katellaan nyt että kerkijjääkö meekäläesen elinaekaan mittää tapahtuva.
- Vuan kyllä ee oo pimmeetä meejjän pihalla. Muuta ku yöllä ja iltasilla.
Pimmeitä on vuan toohut...taekka immeeset...aenahhii joskus.


Meejjän linnurruokatörppö on äkkäönnä toemimattomaks.
Ee piästä yhtää siementä sieltä linnuille.
Äet on tehnnä sen mistee lintutietäjät varottaa.
- Syytännä linnuille siementä tuonne puujjuurelle.
Että suavat jottae syyvväksesä. Ja oravattii.
Onneks ee oo hiirijä näkynnä siinä. Eekä isompatakkaa jyrsijätä.
Oon kyllä käännä tarkistelemassa monasti päevään.  Eekä oo hajuvakkaa niistä.
Eekä nuita oo onneks seenissäkkää rapistellunna.
Kyllä oes muuten äet hepulissa.Tänäpäevänä olj näköjjään semmonen puolikkaan koeran kuvvuupäevä.
Mänössä ja tulossa.
Meekäläesen vika muka että tulj vuan puolikasta kuvviin.
Kyllä en oo syypiä...kyllä olj joku muu se joka kameran nappija paeno...


 Tänäpäevänähän se nyt illasta lumentupruutus sittä alako.
Vuan ohan sitä viikolla tok aarinkohhii paestanna. Sohvalla paestattelin aena välillä.
Äet siinä kävj välillä lätystelemässä...
kennenkä pikkunen töpö koelampoeka...
hyväntähen...kyllä oes koelampoeka mieluummin ottanna vähä aarinkoo.
Ku ollunna kuoputeltavana nurin ja oekeen tuntisotalla.
Rajasa kaekella kuitennii.
maanantai 12. helmikuuta 2024

Ahkerat ja se laeskempi


Miinusta 32 astetta uamusilla ee oekeen naaruva hyrräätä.
Alakaa mahoton puihen kansa sestoominen. Ja uuniin tulliin teko.
Sittä vasta malttaa ahkerampi immeenen uamukahvin keettoon.
Ja meekäläeselle vuatetta piälle vylleemään. Että tarkennoo käävvä niillä uamuasijoella.
Se laeskempi immeenen tuas vettää vielä unta siiheaekaan.
Kampeotuu vasta sittä ku kahvi alakaa nokkaan haesta.
Ahkerampi immeenen ruppee sittä uutisija seoroomaan.
Ja ahkera koera sen kansa yhessä juopi uamun keksikahvit siinä.
Laeskempi immeenen tuas silläaekoo vatvoo vasta vuatteehesa kansa.
- Kaks jalakoo sammaan lahkeeseen..ja sitätehen.
Ku ee oo niät vielä uamukahvijjaan juonna. Eekä sentaatta älli leekkoo sitäkää vähhee ku ylleesä.
No pikkuhilijjoo siitä kuitennii ihan immeenen kuoriutuu päevämmittaan.
- Jos nyt ee mikkää ahkera ni semmonen puolikas kuitennii.
Toemeen on tultu.
Vuan eepä tuota kyllä oo sille niitäkkää vaehtoehtoja.


Kyllä se aarinko vuan erreöttää kummasti. Ku jos vuan lasista kahtoo.
Luulisj että kevväesen lämmintä on. Ku aarinko paestoo lekottaa poestiekseen
Kyllä ee arvoo mitenkä on oekeesti kylymä. Jos ee sitä mittarija muista vilikasta.
Ee kuitenkaa onneks yhtä paljo päevällä pakkasta ku uamusilla. Kymmenellä astella vajunna.
Ni eekuvvuan tarkenj kutakuinnii käävvä vähä katastelemassa.
Se laeskempi ja ahkera koerasa. Että kettee on tiellä kulukenna.
Olj siinä vissiinnii joku isompi kaverj männy. Ku jälet näky.
Vuan ee suanna oekeen selevvee mistee tulj ja minnekkä mänj.
Oljko vieras vae nuapurj.

Äet tuskittelj että nuama jiätyy. Ku vinkka kävj vasten.
Meekäläesellä ee mittää hättee. Ee paleltanna mittää kohtoo.
Tuntu sanovan äet että hyvä kaete se sinun on ku on nuamasj karvanen. Ee tuulj kää.
Ihan olj hilikulla etten siihen sannoo hökässy...
ettee luulisj sullakkaa ylähuulta paleltavan...että kyllä jiäpi se vormulamiessii kohta toeseks.
Kyllä jos mieslentsu on totta. Ni kyllä on naesviiksettii. Heh.


 Kevväämmakusta on. Pirtissä. Sohvalle niät paestaa jo aarinko.
Tosin sennii paestattelun ilon pilasj tuo laeskempi immeenen.
Ku ee ollunnakkaa laeska. Vuan rupesj tapasa mukkaan riehummaan kameran kansa.

Ja pittäähän se maenita nyt sehhii. Ku on nyt sittä koko kansa suanna uuvven restentin.
Immeeset iltasilla kahtovat telekkarija hyvinnii tarkasti.
Ku olj kuulema niin jännee.
Meekäläenen ee jaksanna ennee intootuva kahtomishommaan.
Vetäsin unta kaekessa raahassa.
Ku sehän olj selevä että kahesta toenen voettaa.
Ja uamusilla on uusj restentti.
Vahtaspa tuota telekkarista eli ee.

maanantai 5. helmikuuta 2024

Viäryyttä,suurta ja pienempätä


Lunta tuputtanna päevätolokulla. Ja pilivessä on taevas.
Helemat rullalla pikkulenkiltä kottiimpäen.
No onneks kuitennii tulj lähettyvä sinne käppäelemmään.
Ku hyväkshän se liike on.
Ja sillon pittää männä ku piäsöö. Niinku mummulla olj tapana sannoo.
Kaekki ee piäse.
Paljo on varmaan semmosija lajitoverija jotka mänisj.
Vuan kukkaa ee vie. Kyllä on suurta viäryyttä se.
Ku kyllä on oekeeta koeranelämätä semmonen. Että suapi juosta ja leekkijä.
Eekä semmonen että jootuu vuan yhessäkohen makkoomaan.
Tämmösistä sitä piisoes sanomista...
 Myö piettiin sitä Ruuneperimpäevee oekeen juhlallisesti.
Mäntiin ihan ulos syömään...
äet söe rappusilla taskussa muhjaantunneen pastillin.
Ja meekäläenen äetin koprasta kananappuloeta. 😅

Tänäpäevänä se suattaa olla se meejjän plokin 10v päevä.
Äet muistelj semmosta.
Sittähän se rupesj kahtelemmaan niitä vanahoja meejjän juttuja.
Ja huomasj että halavattu kuitennii ku on hävinnä sieltä kuvija poekkeen.
Mittee...?
Vanahat kuvattii viety. Ja nyt sittä topattu oman plokin kommenttiin vastoominen.
Ja vielä toesten plokkiin kommentin jättäminen.
On aekoehin eletty! Kyllä on jonniillaesta viäryyttä sehhii.
Vuan uatella että niinkaavvan on joristu jootavia. Pulistu puolj´naesija.
Joskus asijasta. Usseemmin sen vierestä.
Vuan haaskoo on ollunna. Meellä aenahhii.
Toevottavasti teellähhii jotka luvetta.perjantai 2. helmikuuta 2024

Hiplee helemikuu


Suatiin helemikuu alulleen.
Sitä onnii tässä kuussa kaaheesti kaekellaesta päevee.
On Kynttelimpäevee, Ruuneperimpäevee, Laskijaesta, Ystävämpäevee...
ja tok ihan niitä tavallisijahhii päevijä. Jotka on ihan yhtä hyvijä ku nuo muuttii.
Ja ne elettään kuhhii ommaan malliisa ja tahtiisa.
Tosin jonnaeppäevänä pittää pittee niitä rotesti-iänijähhii.
- Äet sano kyllä että meekäläenen kuulema pittää niitä erj´laesija iänijä jokapäevä.
Olj ne sittä rotesti-iänijä eli mitteepä hyvvään.
Kumpikoon meestä lie enämpi iänessä...kysyvvuan.
Sillä on aenahhii ne rotesti-iänet millommihinnii hyvinnii herkässä.


 Sannoovat että helemikuun helleet päevät mualiskuulla maksettaan.
Kyllä olj aenahhii tänäpäevänä melekosen hellee päevä.
Meekäläenen sae puolisen naatiskella rappusilla päevämpaesteessa.
Ku äet laeska ee rappuskahvija keettännä.

Hellee helemikuu. Vuan kyllä vielä parempi oes se hiplee helemikuu.
Ku ensmäset laskijaespullat on niät jo maesteltu.
Ee mitenkää meestä kennenkää vyötärömmitalle terveellistä kyllä...
mutta mahottoman makkeeta olj.
Sittähän sitä on vielä ne Ruuneperintortut...ja uuvvet laskijaespullat.
Ja ystävämpäeväleevokset... Kalevalampäeväkuakku... karkaaspäevänkakkara...
Jos sittä vasta mualiskuulla oltasj vähemmillä... taekka ehken joskus kevväämmällä.
Mahollisesti. Kaet. Olletihhii.
Suannähä.


maanantai 29. tammikuuta 2024

Vualit ja viikon alotusNiimpä. Restenttivualit olj eelissäpäevänä.
Meejjännii immeeset vyörääty het uamutuimaan iänestämmään.
Tuntu lähtiissä olovan mielj´pie eroja. Yks aeko iänestee yhtä ja toenen tuas toesta.
Sovussa nuo kuitennii kottiutuvat.
Meekäläenen jäe kyllä het sovinnolla kottiin.
Sitä ku ee oes piässynnä iäntäsä antammaan kuitenkaa.

Iltasilla alako sittä se tulosten vahtoominen.
Immeesillä. Meekäläestä ee niin kiinnostanna.
Kyllä kuulkee hyvästi nukutti ku latikoevat niitä kannatusrosenttija.
Meekäläesellä mänj rosentit tasan. 50 sohvalle ja 50 karvamatolle.
Piävyin sittä sohvalle.
Mahtanookko olla välijä kumpiko nuista ehokkaesta restentiks tulloo.
Aenakkaa meekäläeselle.
Sama on varmaan päeväjärjestys tuljpa kumpi tahhaan piäsniekaks.
- Puolinen on puolisaekaan ja iltanen iltasaekaan.
Välillä unta. Ja joku pyörähys pihalla.


Siitä pihalla pyörääksestä...
tänäpäevänä vissiinnii yllätettiin äetin kansa toesemmu.
Ku ee kumpanenkaa kiäntynnä postj´lootalta pihhaan.
Vuan männä vitritettiinnii meleko reeppaasti sinne meejjän vanahalle lenkkitielle.
Ja sitähhii jonniimmatkoo.
Eekä ies kumpanenkaa huokunna puolj´torreessaan.
Äet rätnäsj että pitänöökkö tuota olla ihan huolissasa.
Semmonen äkillinen enerkijapiikki ee kuulema ylleesä hyvvee tiijjä.
Sano tämä meejjän pessimisti.
Kovasti mielenkiinnolla ootan mitenkä mahtanoo käävvä.
Vuan ihan olj kuitennii hyvä viikon alotus. Se olj kuulkee sittä vuuen ensmänen rappuskahvi tänäpäevänä...
tosin kuivan korpun kansa.
Ihan jätän itekullehhii piäteltäväks.
Että oljkoon nyt kyse kahvileevästä vae kahviseorasta.
perjantai 26. tammikuuta 2024

Päevä paestaa


Toenen päevä aarinkopaestetta. Liekköön ihan oekeen.
Vaekka kylymä päevä kyllä olj tänäpäevänä.
Eepä paleltanna eelen Puavalimpäevänä. Vissiinnii sittä kesällä paleltaa kansa.
Antaa paestoo nyt vuan.  Kevät tulla huristelloo.


Melekeen kevväeseltä kyllä tunnusti. Nuin niinku paesteen taatta.
Vähän aekoo tiellähhii tarkenj tepastella.

Seon tuas meejjän huushollissa se sama homma. Ku aarinko paestaa.
Että naesimmeenen tarttuu johonnii luuturröttiin. Ja alakaa katella misteepäen pyihkästään.
Seku kuulema aarinko näättää kaeken pölyn. Ja sitä pittää ruveta kalttoomaan.
Onneks kesällä on sittä toenen juttu.
Sittä vähenöö se siivuuhomma. Ku kuitennii paestaa harva se päevä.
Loppuu siinä into.


Myö ee sittä vieläkkää piästä kommentoemaan ku parin kamun plokkiin.
Vuan kaekkiin ee.
Eekä ies oman plokin kommenttiin vastoomaan.
Äet sano ettee sittä kertakaekkijjaan ymmärrä mikä siinä nyt tökkee.
Kyllä ee oo yhtää mukavata tämä.
Jos nyt joku viisas tietää mittee pittää tehä ni suapi sannoo.


 Entäs sittä ku seon se restentinvuali pyhänä!
Sinne pittää kuulema syyhältee het ku uamu valakijjaa. Sano isäntä.
Sitä on katottu tiälläe mökissä jokaikinen vualj´tentti.
Ja minnekkäpä silimäsä ja korvasa pannoo määräkoerakkaa siinä.
Kyllä tietää nyt kansalaeset mittee kukahhii ehokas tykkee syyvvä.
Ja mittee harrastaa, minkäkokonen on jalaka.
Vaekken kyllä tiijjä onkoon nekkää tiijjot hirveen tarpeellista tietoo.
Ku eeköön liene ihan muut asijat tärkeempätä restentistä tietee.
- Niinku vaekka että onko sitä ehokkaalla koeroo. Ja jos ni minkälaenen.
Kyllä semmonen tieto on minummielestä se tärkein tieto.
Kyllä tietää siitä että onko tolokun immeenen vaeko kuhampaan vuan joku huplake.